Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Rok 2006 > BUDŻET KRAJOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA NA 2006 ROK

 

Budżet i Finanse

Rok 2003
Rok 2004
Rok 2005
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017
Rok 2018
Rok 2019
Rok 2020
BUDŻET KRAJOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA NA 2006 ROK PDF Drukuj Email
niedziela, 03 lipca 2005

 

 

BUDŻET  KRAJOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA

NA  2006  ROK

 

1.

Wpływy – przychody:

 

 

1.1. Składki na Krajową Izbę:       92.000 x   60,00

=         5.520.000 zł

 

1.2. Odsetki od  depozytów z tytułu ubezp. OC

400.000 zł

 

1.3. Opłaty za rzeczoznawców i cudzoziemców

100.000 zł

 

Razem

6.020.000 zł

 

 

2.

Wydatki – koszty:

 

 

2.1.   Czynsze i utrzymanie biura, wynajęcie sal

460.000 zł

 

2.2.   Wyposażenie biura – zakupy i utrzymanie

170.000 zł

 

2.3.   Usługi pocztowe, telefon, internet i inne

300.000 zł

 

2.4.   Materiały biurowe, prasa, książki  i.t.p

180.000 zł

 

2.5.   Płace , ryczałty , ekwiwalenty

1.640.000 zł

 

2.6.   Delegacje i koszty transportu

300.000 zł

 

2.7.   „Inżynier Budownictwa”

1.970.000 zł

 

2.8.   Koszt zjazdu sprawozdawczo-wyborczego

180.000 zł

 

2.9.   Koszty szkoleń i konferencji

150.000 zł

 

2.10. Koszty obsługi prawnej i ekspertyz

420.000 zł

 

2.11. Koszty promocji i współpracy zagranicznej

150.000 zł

 

2.12. Rezerwa

100.000 zł

Razem                                                                  6.020.000 zł

 

 

 

 

 


WYLICZENIA  WYDATKÓW  W  2006 ROKU

2.1. Czynsze i utrzymanie biura, wynajęcie sal –

Czynsze

12 x 32.000

=  384.000 zł

wynajem sal

12 x 3.000

=    36.000 zł

utrzymanie biura

12 x 3.000

=    36.000 zł

Razem

Przyjęto

 

456.000 zł

460.000 zł

 

2.2. Wyposażenie biura, zakupy i wyposażenie dod. powierzchni  oraz utrzymanie.

zestawy komputerowe –

4 x 10.000

=    40.000 zł

remonty, modernizacje -

12 x 5.000

=    60.000 zł

serwis posiadanych urządzeń-

12 x 3.000

=    36.000 zł

ubezpieczenie biur i sprzętu

 

=    30.000 zł

Razem

Przyjęto

 

166.000 zł

170.000 zł

 

2.3.Usługi pocztowe, telekom., bankowe i inne:

 

12 x 25.000

=  300.000 zł

Przyjęto

 

300.000 zł

 

2.4.Materiały biurowe, prasa, książki:

 

12 x 15.000

=  180.000 zł

Przyjęto

 

180.000 zł

 

2.5. Płace , ryczałty, ekwiwalenty:

Ekwiwalenty Prezydium Izby:

Prezes Krajowej Rady

 

= 1,70 średniej

V-ce Prezesi,

4 x 0,6 średniej

= 2,40 średniej

Sekretarz, Skarbnik. Rady Izby i Przewodniczący: KK, KR, SD, ROZ

6 x 0,5 x 1,7

= 5,10 średniej

RAZEM

9,20 x 2500 x 12

= 276.000 zł.

 

 

Płace personelu:

1 x 5000 + 2 x 4500 + 4 x 4000 + 2 x 3500 + 3 x 3000 + 4 x 2500 +

6 x 2000 = 68.000 zł miesięcznie

Razem rocznie brutto –

68.000x12 x 1,2079

=   985.646 zł

 

Ryczałty za posiedzenia:

Rada Krajowa -

6 x 34 x 120

=     24.480 zł

Prezydium R.K.-

12 x   4 x 120

=       5.760 zł

Kraj. Kom. Kwalif .-

4 x 17 x 120

=       8 160 zł

Prezydium KKK -

12 x   4 x 120

=       5.760 zł

Kraj. Sąd Dysc.  -

4 x 16 x 120

=       7.680 zł

Prezyd. KSD     -

6 x  2 x 120

=       1.440 zł

Dyżury i rozprawy KSD

(52 + 50 x 5) x 120

=     36.240 zł

Rzeczn. Odp. Zawod. -

12 x   5 x 120

=       7.200 zł

Postęp. wyjaśn. ROZ -

80 x 5 x 20

=       8.000 zł

Kraj. Kom. Rewiz. -

(6 x 2 + 6 x 7) x 120

=       6.480 zł

Kontrole  KKR     -

4 x 120 x 20

=       9.600 zł

Nadzory KKR  -

109 x 120

=     13.080 zł

Kom. Prawno-Regulam.

12 x 18 x 120

=     25.920 zł

Razem -

 

159.800 zł

 

Umowy-zlecenia :

12 x 18.000

=   216.000 zł

 

 

 

 

Razem :

276.000+985.646+159.800+216.000

=1.637.446 zł

Przyjęto

 

1.640.000 zł

 

 

2.6.Delegacje i koszty transportu:

 

12 x 25.000

=   300.000 zł

Przyjęto

 

300.000 zł

 


 

2.7.”Inżynier Budownictwa”, ogłoszenia w mediach:

Koszty wydania

0,40 x 11 x 1,22 x 92.000

=    493.856 zł

Koszty wysyłki

1,90zł x 11 x  92.000

= 1.922.800 zł

Zwroty z „wrzutek” z okręgów

11 x 40.000

- 440.000 zł

Razem

 

1.976.656 zł

Przyjęto

 

1.970.000 zł

 

2.8.Koszty Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego:

Koszt Zjazdu wraz z dietami dla delegatów

180.000 zł

Przyjęto

180.000 zł

2.9.Koszty szkoleń i konferencji:

 

12 x 12.500

=    150.000 zł

Przyjęto

 

150.000 zł

2.10.Koszty obsługi prawnej i ekspertyz dla  wszystkich organów i członków:

 

12 x 35.000

=    420.000 zł

Przyjęto

 

420.000 zł

2.11.Koszty promocji i współpracy zagranicznej:

 

12 x 12.500

=    150.000 zł

Przyjęto

 

150.000 zł

2.12.Rezerwa:

 

 

=    100.000 zł

Przyjęto

 

100.000 zł

 

.
Poprawiony: sobota, 06 marca 2010
 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa