Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Uchwały Krajowej Rady PIIB 2008r. > Uchwała Nr 17/R/08 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 5 listopada 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych osób z państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- stron umowy o Europejskim Obszarze ospodarczym, w budownictwie w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Krajowa Rada

Regulaminy KR PIIB
Terminarz posiedzeń
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2002r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2003r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2004r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2005r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2006r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2007r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2008r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2009r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2010r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2011r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2012r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2013 r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2014r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2015r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2016r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2017r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2018 r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2019 r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2020 r.
Uchwała Nr 17/R/08 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 5 listopada 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych osób z państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- stron umowy o Europejskim Obszarze ospodarczym, w budownictwie w Rzeczypospolitej Polskiej. PDF Drukuj Email
środa, 19 listopada 2008

załącznik do uchwały

Uchwała Nr 17/R/08 Krajowej Rady

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 5 listopada 2008r. 

 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu postępowania w

sprawie uznania kwalifikacji zawodowych osób z państw

członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej

lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o

Wolnym Handlu (EFTA)- stron umowy o Europejskim Obszarze

ospodarczym, w budownictwie w Rzeczypospolitej Polskiej.


Na podstawie art. 33 pkt 6 oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1.

W regulaminie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych osób z państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w budownictwie w Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 3/R/08 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie regulaminu postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych osób z państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w budownictwie w Rzeczypospolitej Polskiej, wprowadza się następujące zmiany:

1.     w § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
4) postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji – należy przez to rozumieć postępowanie w sprawie uznawania kwalifikacji do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wobec obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy posiadają wykształcenie wyższe w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz nabyli w tych państwach, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kwalifikacje odpowiadające wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w Polsce.

2.    w § 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
4) Ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008r. nr 63, poz. 394) wraz z aktami wykonawczymi,
3.    dodaje się § 3 pkt 9 o brzmieniu:
9) rozporządzenie ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 października 2008r. w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych (Dz. U. 2008r. Nr 63, poz. 394).

4.    w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. W celu przeprowadzenia postępowania w sprawie uznania kwalifikacji, Prezes Krajowej Rady powołuje 3-osobowe zespoły weryfikacyjne.

5.    w § 8 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
6. Zespół weryfikacyjny ustala, czy wnioskodawcy ubiegający się o uznanie kwalifikacji zawodowych, do których uzyskania jest wymagane ukończenie studiów na poziomie czwartym w rozumieniu ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, przedstawili dokumenty potwierdzające posiadanie ww. kwalifikacji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały.

 .
Poprawiony: czwartek, 20 listopada 2008
 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa