Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Uchwały Krajowej Rady PIIB 2018r. > Uchwała nr 21/R/18 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 5 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji ds. komunikacji społecznej Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Uchwały

Uchwały I Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały III Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały V Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały VI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IX Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały X Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały XV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIX Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2002r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2003r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2004r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2005r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2006r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2007r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2008r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2009r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2010r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2011r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2012r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2013r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2014r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2015r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2016r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2017r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2018r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2019r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2020r.
Uchwała nr 21/R/18 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 5 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji ds. komunikacji społecznej Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. PDF Drukuj Email
poniedziałek, 10 września 2018

Uchwała nr 21/R/18
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 5 września 2018 r.
w sprawie powołania Komisji ds. komunikacji społecznej
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Na podstawie § 3 pkt 17 Regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:


§ 1.

 

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa powołuje Komisję ds. komunikacji społecznej na V kadencję Izby w następującym składzie:

1. Dolnośląska OIIB             PAWŁOWSKI Andrzej
2. Dolnośląska OIIB             ZWOŻDZIAK Piotr
3. Kujawsko-Pomorska OIIB        STASZAK Renata
4. Lubelska OIIB            GRZESZCZAK Tomasz
5. Lubuska OIIB            BURNOS Ewa
6. Łódzka OIIB                  SZER Jacek
7. Małopolska OIIB              ŻAKOWSKI Jan
8. Mazowiecka OIIB             OKUŃ Mariusz
9. Opolska OIIB              BAJNO Piotr
10. Podkarpacka OIIB              CHMURA Piotr
11. Podlaska OIIB            BUKOWSKI Jerzy
12. Pomorska OIIB            GOSTAŃSKI Paweł
13. Śląska OIIB                 RADZIEWSKI Tomasz
14. Świętokrzyska OIIB         PAWELEC Andrzej
15. Warmińsko-Mazurska OIIB     KIERDELEWICZ Andrzej
16. Wielkopolska OIIB             OGORZELEC Mirosława
17. Zachodniopomorska OIIB      KOCZERGO Katarzyna

 

§ 2.

 

Zakres działań Komisji obejmuje:

opracowanie oraz przedstawienie Krajowej Radzie PIIB strategii public relations PIIB, z podziałem na roczne okresy realizacji, określającej kierunki działania komunikacji wewnętrznej i w otoczeniu zewnętrznym z określeniem preliminarza wydatków,
współpracę z okręgowymi izbami inżynierów budownictwa w zakresie wspólnych działań public relations, w szczególności opracowanie i wdrożenie systemu wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi mediami Krajowej Izby i okręgowych izb inżynierów budownictwa,
inicjowanie kampanii społecznych i medialnych o charakterze informacyjnym oraz edukacyjnym w zakresie przyjętej przez Krajową Radę PIIB strategii public relations,
opiniowanie materiałów promocyjnych kreujących wizerunek PIIB oraz zawód inżyniera budownictwa,
określenie zasad redagowania newslettera oraz profilu na Facebooku, informujących członków PIIB o działalności Izby oraz ważnych wydarzeniach związanych z branżą budowlaną,
opiniowanie wniosków o patronat PIIB dla inicjatyw i konferencji organizowanych przez podmioty związane z branżą budowlaną,
stałą współpracę z Krajowym Biurem PIIB oraz rzecznikiem prasowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
określenie kryteriów oceny oraz okresowa ocena skuteczności podjętych działań określonych w strategii public relations przyjętej przez Krajową Radę.


§ 3.


1. Funkcję Przewodniczącego Komisji będzie pełnił kol. Andrzej Pawłowski.
2. Przewodniczący Komisji kieruje jego pracami, zwołuje i prowadzi posiedzenia, rozdziela zadania poszczególnym członkom.

 


§ 4.


Komisja w ciągu 3 miesięcy od powołania opracuje plan pracy (zestaw zadań) na okres do 30 czerwca 2020 r.

 


§ 5.

 

Przewodniczący Komisji jest zobowiązany do składania Krajowej Radzie sprawozdania z działalności Komisji.


§ 6.

 

Obsługę biurową i prawną prac Komisji zapewnia biuro Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

§ 7.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa