Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Uchwały > Uchwała nr 3/R/19 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania Medali Honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Uchwały

Uchwały I Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały III Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały V Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały VI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IX Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały X Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały XV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIX Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2002r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2003r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2004r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2005r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2006r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2007r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2008r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2009r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2010r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2011r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2012r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2013r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2014r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2015r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2016r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2017r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2018r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2019r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2020r.
Uchwała nr 3/R/19 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania Medali Honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. PDF Drukuj Email
czwartek, 25 kwietnia 2019

Uchwała nr 3/R/19
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 24 kwietnia 2019 r.
w sprawie nadania Medali Honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.Na podstawie § 6 ust. 1 Statutu samorządu zawodowego inżynierów budownictwa stanowiącego załącznik do uchwały nr 1 z dnia 27 września 2002 r. I Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie uchwalenia statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zmienionej uchwałą nr 3/03 z dnia 14 czerwca 2003 r., uchwałą nr 25/04 z dnia 19 czerwca 2004 r., uchwałą nr 31/06 z dnia 24 czerwca 2006 r., uchwałą nr 15/08 z dnia 20 czerwca 2008 r., uchwałą nr 19/13 z dnia
29 czerwca 2013 r. i uchwałą nr 23/14 z dnia 27 czerwca 2014 r. oraz uchwałą
nr 8/15 z dnia 20 sierpnia 2015 r. w związku z § 4 ust. 1 regulaminu nadawania Medalu Honorowego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa stanowiącego załącznik do uchwały nr 24/14 XIII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia „Medalu Honorowego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa” uchwala się, co następuje:§ 1.1. Na wniosek okręgowej rady Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa nadaje Medal Honorowy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Zbigniewowi Miturze.
2. Na wniosek okręgowej rady Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa nadaje Medal Honorowy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Andrzejowi Myśliwcowi.§ 2.1. Wymienione w § 1 osoby swoją działalnością zawodową i społeczną przyczyniły się do rozwoju budownictwa i samorządności w naszym kraju oraz do wzrostu znaczenia w świadomości społecznej zarówno samej Izby, jako organizacji samorządowej, jak i zawodu inżyniera budownictwa, jako zawodu zaufania publicznego.
2. Zbigniew Mitura w trakcie wieloletniej kariery zawodowej związanej z branżą drogową, równolegle przez niemal 20 lat swoje bogate doświadczenie zawodowe
i wiedzę techniczną przekazywał młodym adeptom sztuki budowlanej, będąc nauczycielem przedmiotów zawodowych w technikum, a następnie wykładowcą
na Politechnice Lubelskiej. Od lat działa społecznie w organizacjach branżowych związanych z budownictwem. Był członkiem założycielem Lubelskiej OIIB, gdzie
w latach 2002-2010 pełnił funkcję przewodniczącego rady, a następnie, od roku 2010 do dnia dzisiejszego – skarbnika okręgowej rady. Wydatnie przyczynił się do rozwoju lubelskiej izby, kreując jej pozytywny wizerunek, a racjonalne gospodarowanie przez niego środkami finansowymi umożliwiło zakup nieruchomości, w której swoją siedzibę ma Lubelska OIIB. Od momentu powstania PIIB działa także aktywnie
w organach krajowych samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Od 2006 r. do chwili obecnej jest delegatem na krajowe zjazdy PIIB, a w latach 2002-2014 był członkiem Krajowej Rady. W latach 2014-2018 pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Medalu Honorowego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Od początku kariery zawodowej członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej, gdzie w latach 1984-2010 pełnił funkcję prezesa oddziału SITK w Lublinie, a obecnie – prezesa honorowego. Jeden z pomysłodawców reaktywowania działalności Polskiego Kongresu Drogowego – inicjatywy społecznej, która ma na celu zapewnienie kierowcom jednolitych standardów na całej sieci dróg publicznych w naszym kraju.
3. Andrzej Myśliwiec całą swoją wieloletnią karierę zawodową związał
z budownictwem, równocześnie działając społecznie w organizacjach zawodowych. Od 1964 r. jest członkiem Polskiego Związku Inżynierów i  Techników Budownictwa, w którym pełnił funkcję przewodniczącego zarządu oddziału PZITB w Bydgoszczy. Jest przewodniczącym Bydgoskiej Rady Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT i delegatem do Rady Krajowej FSNT NOT. W latach 1998-2002 był członkiem Komisji ds. Rozwoju Rady Miasta w Bydgoszczy. Jako przewodniczący zarządu oddziału PZITB w Bydgoszczy w 2001 r. został przewodniczącym Zespołu Organizacyjnego Izby Inżynierów Budownictwa
w województwie kujawsko-pomorskim. Po powstaniu Kujawsko-Pomorskiej OIIB był jej przewodniczącym w I i II kadencji, a następnie w latach 2010-2018 – zastępcą przewodniczącego. Obecnie pełni funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Kujawsko-Pomorskiej OIIB. Od momentu powstania PIIB działa także aktywnie
w organach krajowych samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Był delegatem na wszystkie zjazdy krajowe oraz w latach 2002-2010 – członkiem Krajowej Rady, a następnie w latach 2011-2014 – Krajowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej. W okresie 2014-2018 – członek Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
od 2018 r. – członek Komisji ds. współpracy z samorządami zawodów zaufania publicznego.§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Poprawiony: poniedziałek, 06 maja 2019
 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa