Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Uchwały III Krajowego Zjazdu PIIB > Uchwała Nr 2/04 - w sprawie porządku obrad, <br>z dnia 18 czerwca 2004 r.

 

Uchwały

Uchwały I Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały III Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały V Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały VI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IX Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały X Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały XV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIX Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2002r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2003r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2004r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2005r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2006r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2007r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2008r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2009r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2010r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2011r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2012r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2013r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2014r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2015r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2016r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2017r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2018r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2019r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2020r.
Uchwała Nr 2/04 - w sprawie porządku obrad, <br>z dnia 18 czerwca 2004 r. PDF Drukuj Email
piątek, 02 lipca 2004

Uchwała Nr 2/04

 

III Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 18 czerwca 2004 r.

 

w sprawie porządku obrad.

 

 

Na podstawie § 6 ust. 1 regulaminu III Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Uchwala się porządek obrad III Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa stanowiący załącznik do uchwały.

 

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 


Załącznik:

 

 

PORZĄDEK OBRAD

PIERWSZY DZIEŃ ZJAZDU

18 czerwca 2004 roku (piątek) Początek obrad godz. 11.00

1.  Otwarcie Zjazdu - Prezes Krajowej Rady.

2.  Wybór Komisji Mandatowej.

3.  Przyjęcie porządku obrad.

4.  Przyjęcie regulaminu obrad.

5.  Wybór Przewodniczącego oraz Prezydium Zjazdu.

6.  Wystąpienia Gości Zjazdu.

------ przerwa na kawę 30 minut---

7. Wybór komisji zjazdowych:

-       Komisji Skrutacyjnej,

-       Komisji Uchwał i Wniosków.

8. Sprawozdania:

-       Krajowej Rady,

-       Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej,

-       Krajowego Sądu Dyscyplinarnego,

-       Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,

-       Krajowej Komisji Rewizyjnej.

9. Dyskusja nad sprawozdaniami organów PIIB.

10.  Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań za rok 2003 organów PIIB.

11.  Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2003 r.

12.  Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla Krajowej Rady PIIB
za rok 2003.

13.  Uchwalenie nowelizacji budżetu na rok 2004.

14.  Uchwalenie Zasad Gospodarki Finansowej i Budżetu na rok 2005.

- przerwa obiadowa godz. 14.00-16.00 ■
---- kolacja około godziny 20.00-----------

DRUGI DZIEŃ ZJAZDU

19 czerwca 2004 roku (sobota) Początek obrad godzina 9.00

15. Przedstawienie propozycji zmian Statutu i regulaminów organów PIIB, dyskusja i przyjęcie uchwał w sprawie zmian:

-       Statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i regulaminów organów Krajowej Rady,

-       Regulaminów organów Okręgowej Izby.

----- ok. godziny 11.30 przerwa na kawę 30 minut---------------


16.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany liczby członków Krajowej Radyi Krajowej Komisji Rewizyjnej.

17.  Wybory uzupełniające do Krajowej Rady.

18.  Wolne wnioski i sprawy wniesione.

19.  Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.

20.  Zakończenie obrad.

obiad ok. godziny 14.00

 


 

.
Poprawiony: wtorek, 14 grudnia 2004
 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa