Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 

 

Serwis Ubezpieczeń

Obowiązkowe ubezpieczenie OC inżynierów budownictwa
Dodatkowe, nadwyżkowe ubezpieczenie OC inżynierów budownictwa
Obowiązkowe ubezpieczenie OC osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej
Obowiązkowe ubezpieczenie OC architektów (dla członków PIIB)
Ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej
Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym
Ubezpieczenie OC Inżyniera Kontraktu
Zgłoszenie i likwidacja szkody z ubezpieczenia OC inżynierów budownictwa
Kontakt z ubezpieczycielem
Uchwała nr 16/R/11 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego PDF Drukuj Email
piątek, 29 kwietnia 2011

Uchwała nr 16/R/11
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 20 kwietnia 2011 r.
w sprawie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego


Na podstawie art. 33 pkt 3 i 13 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności:
1)    art. 15 ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665 i Nr 1247, poz. 1844 oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 914 i Nr 191, poz. 13):
a.    z art. 119 ust. 1 i 2 w związku z art. 118 ust. 1 Konstytucji RP,
b.    z art. 2 w związku z art. 7 Konstytucji RP w związku z art. 8 pkt 11 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów,
c.    z art. 65 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji RP,
d.    z art. 17 ust. 1 Konstytucji RP,
2)    art. 15 w związku z art. 91 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane powołanej w pkt 1 z art. 42 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji RP,
3)    art. 15 ust. 3 ustawy– Prawo budowlane powołanej w pkt 1 z art. 32 ust. 1 w związku z art. 61 ust. 1 Konstytucji RP.

§ 2

1.    Do sporządzenia i podpisania wniosku, o którym mowa w § 1, złożenia go w Trybunale Konstytucyjnym oraz do reprezentowania Wnioskodawcy przed Trybunałem Konstytucyjnym upoważnia się Prezesa Krajowej Rady Pana Andrzeja Rocha Dobruckiego oraz Sekretarza Krajowej Rady Pana Ryszarda Dobrowolskiego.
2.    Upoważnia się Prezesa Krajowej Rady oraz Sekretarza Krajowej Rady do udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu Krzysztofowi Zającowi do reprezentowania Wnioskodawcy przed Trybunałem Konstytucyjnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Poprawiony: poniedziałek, 02 maja 2011
 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa