Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Rok 2005 > BUDŻET KRAJOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA NA 2005 ROK /AKTUALIZACJA/

 

Budżet i Finanse

Rok 2003
Rok 2004
Rok 2005
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017
Rok 2018
Rok 2019
Rok 2020
BUDŻET KRAJOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA NA 2005 ROK /AKTUALIZACJA/ PDF Drukuj Email
niedziela, 03 lipca 2005

 

BUDŻET  KRAJOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA

NA  2005  ROK /AKTUALIZACJA/

 

 

1.

Wpływy – przychody:

 

 

1.1. Składki na Krajową Izbę:     90.000 x   60,00

=   5.400.000 zł

 

1.2. Odsetki od  depozytów z tytułu ubezp. OC

300.000 zł

 

Razem

5.700.000 zł

 

 

 

2.

Wydatki – koszty:

 

 

2.1.   Czynsze i utrzymanie biura, wynajęcie sal

380.000 zł

 

2.2.   Wyposażenie biura – zakupy i utrzymanie

170.000 zł

 

2.3.   Usługi pocztowe, telefon, internet i inne

300.000 zł

 

2.4.   Materiały biurowe, prasa, książki  i.t.p

180.000 zł

 

2.5.   Płace , ryczałty , ekwiwalenty

1.400.000 zł

 

2.6.   Delegacje i koszty transportu

300.000 zł

 

2.7.   „Inżynier Budownictwa”, ogłosz. w mediach

1.980.000 zł

 

2.8.   Koszt zjazdu sprawozdawczego

180.000 zł

 

2.9.   Koszty szkoleń i konferencji

150.000 zł

 

2.10. Koszty obsługi prawnej i ekspertyz

420.000 zł

 

2.11. Koszty promocji i współpracy zagranicznej

150.000 zł

 

2.12. Rezerwa

90.000 zł

Razem                                                                         5.700.000 zł

 

WYLICZENIA  WYDATKÓW  W  2005 ROKU /AKTUALIZACJA/

2.1. Czynsze i utrzymanie biura, wynajęcie sal –

czynsze

12 x 26.500

=  318.000 zł

wynajem sal

12 x 2.000

=    24.000 zł

utrzymanie biura

12 x 3.000

=    36.000 zł

Razem

Przyjęto

 

378.000 zł

380.000 zł

2.2. Wyposażenie biura, zakupy i wyposażenie dod. powierzchni  oraz utrzymanie.

zestawy komputerowe –

4 x 10.000

=    40.000 zł

remonty, modernizacje -

12 x 5.000

=    60.000 zł

serwis posiadanych urządzeń-

12 x 3.000

=    36.000 zł

ubezpieczenie biur i sprzętu

 

=    30.000 zł

Razem

Przyjęto

 

166.000 zł

170.000 zł

 

2.3.Usługi pocztowe, telekom., bankowe i inne:

 

12 x 25.000

=  300.000 zł

Przyjęto

 

300.000 zł

2.4.Materiały biurowe, prasa, książki:

 

12 x 15.000

=  180.000 zł

Przyjęto

 

180.000 zł

2.5. Płace , ryczałty, ekwiwalenty:

Ekwiwalenty Prezydium Izby:

Prezes Krajowej Rady

 

= 1,50 średniej

V-ce Prezesi

4 x 0,5 średniej

= 2,00 średniej

Przewodniczący  Komisji

3 x 0,5 średniej

= 1,50 średniej

Sekretarz, Skarbnik Krajowej Rady, Przew. KKK

 

3 x 0,5 x 1,5

 

= 2,25 średniej

RAZEM

7,25 x 2350 x 12

= 204.450 zł.

 

Płace personelu biura Izby miesięcznie:

1 x 4500 + 6 x 4000 + 5 x 3000 + 7 x 2000 = 57.500 zł miesięcznie

Razem rocznie brutto –

57.500 x 12 x 1,2079

=   833.451 zł

 

Ryczałty za posiedzenia:

Rada Krajowa -

6 x 34 x 100

=     20.400 zł

Prezydium R.K.-

12 x   4 x 100

=       4.800 zł

Kraj.Kom.Kwalif.-

4 x 17 x 100

=       6.800 zł

Prezydium KKK -

12 x  4 x 100

=       4.800 zł

Kraj.Sąd Dysc.  -

4 x 16 x 100

=       6.400 zł

Prezyd. KSD     -

6 x  2 x 100

=       1.200 zł

Dyżury i rozprawy KSD

(52 + 15 x 5) x 100

=     12.700 zł

Rzeczn.Odp.Zaw.-

12 x  5 x 100

=       6.000 zł

Kraj.Kom.Rewiz.-

(6 x 2 + 6 x 7) x 100

=       5.400 zł

Kontrole KKR     -

4 x 120 x 20

=       9.600 zł

Nadzory KKR  -

109 x 100

=     10.900 zł

Kom.Prawno-Regul.

12 x 15 x 100

=     18.000 zł

Razem -

 

107.000 zł

 

Umowy-zlecenia :

12 x 16.000

=   192.000 zł

Obsługa cudzoziemców

12 x 5.200

=     62.400 zł

 

Razem :

204.450 + 833.451 + 107.000 + 192.000 + 62.400

 

=1.399.301 zł

Przyjęto

 

1.400.000 zł

 

2.6.Delegacje i koszty transportu:

 

12 x 25.000

=   300.000 zł

Przyjęto

 

300.000 zł

2.7.”Inżynier Budownictwa”, ogłoszenia w mediach:

Koszty wydania biuletynu

(2x0,10+9x0,50)x 1,22 x 90.000

=    516.060 zł

Koszty wysyłki

1,90zł x 11 x  90.000

= 1.881.000 zł

Zwroty z wrzutek z okręgów

11 x 38.000

- 418.000 zł

Razem

 

1.979.060 zł

Przyjęto

 

1.980.000 zł

2.8.Koszty Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego:

Koszt Zjazdu wraz z dietami dla delegatów

180.000 zł

Przyjęto

180.000 zł

2.9.Koszty szkoleń i konferencji:

 

12 x 12.500

=    150.000 zł

Przyjęto

 

150.000 zł

2.10.Koszty obsługi prawnej i ekspertyz dla  wszystkich organów i członków:

 

12 x 35.500

=    420.000 zł

Przyjęto

 

420.000 zł

2.11.Koszty promocji i współpracy zagranicznej:

 

12 x 12.500

=    150.000 zł

Przyjęto

 

150.000 zł

2.12.Rezerwa:

 

 

=      90.000 zł

Przyjęto

 

90.000 zł

 

.
Poprawiony: sobota, 06 marca 2010
 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa