Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Umowy o Współpracy > ICE - The Institution of Civil Engineers z dnia 2 października 2006 r.

 

Menu główne

Statut
Skład Organów Izby
Krajowa Rada
Budżet i Finanse
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna
Krajowa Komisja Rewizyjna
Krajowy Sąd Dyscyplinarny
Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
Komisje i zespoły
Uchwały
Podstawowe Dokumenty
Umowy o Współpracy
Uznawanie kwalifikacji zawodowych
Historia
Linki
ICE - The Institution of Civil Engineers z dnia 2 października 2006 r. PDF Drukuj Email
poniedziałek, 02 października 2006

ff

Porozumienie o współpracy ICE/PIIB/PZITB

Porozumienie pomiędzy

The Institution of Civil Engineers (ICE) [Stowarzyszeniem Inżynierów Budownictwa]

a

Polską Izbą Inżynierów Budownictwa (PIIB)
i Polskim Związkiem Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB)

Preambuła

1. The Institution of Civil Engineers, Polska Izba Inżynierów Budownictwa i Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa zawierają niniejsze Porozumienie w celu wspierania współpracy wzajemnej, na rzecz członków tych organizacji oraz w interesie zawodu inżyniera.

Ustalenia wzajemne

2. Członkowie każdej instytucji-strony Porozumienia, przebywający czasowo na terenie drugiego kraju, niniejszym uzyskują możliwość:

  1. a) udziału we wszystkich zebraniach organizowanych przez instytucję zapraszającą (z wyjątkiem zgromadzeń zwyczajnych i nadzwyczajnych związanych z działalnością danej instytucji).
  2. b) korzystania z zaplecza instytucji zapraszającej, np. biblioteki (wyłącznie w celach badawczych) oraz innych udogodnień, takich jak stołówka, jeżeli takie istnieją, na takich samych zasadach jak członkowie instytucji zapraszającej.
  3. c) udziału w działalności wszystkich oddziałów regionalnych danej instytucji w państwie zapraszającym.
  4. d) dostępu, jeśli to możliwe, do publikacji i periodyków po obniżonej cenie dla członków instytucji.
  5. e) udziału w działalności oddziałów lokalnych, filii i grup danej instytucji, jeśli takie istnieją.
Członkowie nabywają powyższe uprawnienia na czas obowiązywania niniejszego Porozumienia.

3. Udział w zebraniach organizowanych przez daną instytucję odbywa się na takich samych zasadach, jakie obowiązują jej członków (może więc być objęty specjalną opłatą za udział w zebraniu).

4. The Institution of Civil Engineers, Polska Izba Inżynierów Budownictwa i Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa będą w dalszym ciągu wymieniać się odpowiednimi publikacjami.

5. Popiera się wspólne pokrywanie kosztów seminariów, konferencji i spotkań o tematyce interesującej strony. Każda instytucja ułatwi drugiej stronie organizację spotkań miejscowych oraz zachęci swoich członków do udziału w nich.

6. ICE, PIIB I PZITB zobowiązują się do ścisłej współpracy w celu uproszczenia procedury uznawania kwalifikacji zawodowych w zgodzie z właściwymi przepisami Unii Europejskiej.

Rewizja, zmiany i wygaśnięcie Porozumienia

7. Niniejsze Porozumienie obowiązuje na okres trzech lat. Po upływie tego okresu zostanie automatycznie odnowione, chyba że któraś ze stron uzna za właściwe jego rozwiązanie. Poprawki i zmiany do niniejszego Porozumienia można zgłaszać w każdym terminie, przy czym uzyskują one ważność z chwilą zatwierdzenia przez Rady każdej z instytucji. Porozumienie może zostać rozwiązane przez każdą ze stron za zawiadomieniem na piśmie z sześciomiesięcznym okresem wypowiedzenia.

Ratyfikacja

8. Porozumienie staje się wiążące z chwilą jego zatwierdzenia przez organy zarządzające organizacji The Institution of Civil Engineers, Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.

Podpisano w imieniu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Grabowski
Prezes

Mgr inż. Andrzej Orczykowski Dyrektor Generalny

Podpisano w imieniu Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa

Mgr inż. Wiktor Piwkowski
Prezes

Prof. dr hab. inż. Adam Stolarski
Sekretarz Generalny

Podpisano w imieniu The Institution of Civil Engineers

Gordon Masterton BA MSc DIC FREng FICE FIStructE FIES MCIWEM
Prezes

Tom Foulkes MBA BSc ECng FICE FIMechE
Dyrektor Generalny

2 października 2006 r.

.
Poprawiony: środa, 21 lutego 2007
 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa