Porozumienie o współpracy PIIB z Zarządem Głównym Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego oraz Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa Drukuj
poniedziałek, 14 stycznia 2013

20 grudnia br. Polska Izba Inżynierów Budownictwa podpisała porozumienie o współpracy z Zarządem Głównym Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego oraz Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa. Organizacje zadeklarowały wolę współdziałania w zakresie zapewnienia odpowiedniej jakości kształcenia kadr dla potrzeb budownictwa.

pobierz załącznik z tekstem porozumienia w formacie PDF