Uchwała Nr 14/18 XVII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Krajowej Radzie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2017. Drukuj
poniedziałek, 09 lipca 2018

Uchwała Nr 14/18

XVII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Krajowej Radzie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2017.

 

Na podstawie art. 31 pkt 9 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Udziela się absolutorium Krajowej Radzie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2017.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.