Uchwała Nr 3/18 XVII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wyboru Prezydium Zjazdu. Drukuj
poniedziałek, 09 lipca 2018

Uchwała Nr 3/18

XVII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie wyboru Prezydium Zjazdu.

 

Na podstawie § 3 ust. 4 regulaminu XVII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Wybiera się Prezydium XVII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w składzie:

 

1) Ewa Dworska,

2) Tadeusz Miksa,

3) Tomasz Piotrowski ,

4) Tadeusz Ponisz.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.