Uchwała Nr 1/18 XVII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu XVII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Drukuj
poniedziałek, 09 lipca 2018

Uchwała Nr 1/18

XVII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie regulaminu XVII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Na podstawie art. 31 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Uchwala się regulamin XVII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do uchwały

Poprawiony: poniedziałek, 09 lipca 2018