Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Uchwały XVI Krajowego Zjazdu PIIB > Uchwała Nr 20/17 XVI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 24 czerwca 2017 r. w sprawie wniosku Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 czerwca 2017 r.

 

Uchwały

Uchwały I Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały III Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały V Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały VI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IX Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały X Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały XV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIX Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2002r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2003r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2004r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2005r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2006r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2007r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2008r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2009r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2010r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2011r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2012r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2013r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2014r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2015r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2016r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2017r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2018r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2019r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2020r.
Uchwała Nr 20/17 XVI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 24 czerwca 2017 r. w sprawie wniosku Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 czerwca 2017 r. PDF Drukuj Email
poniedziałek, 03 lipca 2017

Uchwała Nr 20/17

XVI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 24 czerwca 2017 r.

w sprawie wniosku Ministra Infrastruktury i Budownictwa

z dnia 9 czerwca 2017 r.

 

Na podstawie art. 31 pkt 5 w zw. z art. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U, z 2016 r., poz. 1725 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

 

§ 1

 

W nawiązaniu do wniosku z dnia 9 czerwca 2017 r., znak: DAB NK 91232/17 skierowanego do Krajowego Zjazdu PIIB z up. Ministra Infrastruktury i Budownictwa przez Tomasza Żuchowskiego – Podsekretarza Stanu w sprawie podjęcia uchwały w zakresie wprowadzenia zakazu łączenia funkcji w organach samorządu zawodowego inżynierów budownictwa tj. rzecznika odpowiedzialności zawodowej lub jego zastępcy, przewodniczącego lub członka sądu dyscyplinarnego, przewodniczącego lub członka komisji kwalifikacyjnej z jednoczesnym pełnieniem stanowiska powiatowego inspektora nadzoru budowlanego lub zastępcy, wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego lub zastępcy, albo z byciem pracownikiem powiatowego inspektora nadzoru budowlanego - starostwa (urzędu miasta na prawach powiatu) lub urzędu wojewódzkiego lub wojewódzkiego inspektoratu nadzoru budowlanego podpisującym decyzje i postanowienia w imieniu organu administracji architektoniczno-budowlanej lub organu nadzoru budowlanego Krajowy Zjazd po rozpatrzeniu wniosku, uchwala co następuje:

Krajowy Zjazd uznał, że podjęcie wnioskowanej uchwały nie leży w zakresie kompetencji samorządu zawodowego. Uzasadnieniem powyższego jest m.in. fakt, iż ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw, w tym wolności wyboru zawodu i miejsca pracy, mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw (art. 31 ust. 3 Konstytucji).

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa