Uchwała Nr 2/17 XVI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Krajowego Zjazdu. Drukuj
czwartek, 29 czerwca 2017

Uchwała Nr 2/17

XVI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 23 czerwca 2017 r.

w sprawie wyboru przewodniczącego Krajowego Zjazdu.

 

Na podstawie § 3 ust. 2 i 3 regulaminu XVI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Wybiera się Pana Andrzeja Cegielnika na przewodniczącego XVI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.