Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Uchwały XV Krajowego Zjazdu PIIB > Uchwała Nr 17/16 XV Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 24 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakupu siedziby dla Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Uchwały

Uchwały I Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały III Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały V Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały VI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IX Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały X Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały XV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIX Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2002r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2003r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2004r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2005r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2006r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2007r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2008r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2009r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2010r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2011r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2012r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2013r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2014r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2015r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2016r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2017r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2018r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2019r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2020r.
Uchwała Nr 17/16 XV Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 24 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakupu siedziby dla Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. PDF Drukuj Email
piątek, 01 lipca 2016

Uchwała Nr 17/16

XV Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 24 czerwca 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zakupu siedziby dla Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Na podstawie art. 31 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 z późn. zm.)  uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

W uchwale Nr 15/12 XI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie zakupu siedziby dla Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zmienionej uchwałą Nr 31/13 z dnia 29 czerwca 2013 r. oraz uchwałą Nr 33/14 z dnia 28 czerwca 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

1)   tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:

„w sprawie zakupu i remontu siedziby dla Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.”,

2) § 1 otrzymuje brzmienie:

㤠1.

  1. Upoważnia się Krajowa Radę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa do podjęcia działań zmierzający do zakupu i remontu przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa nieruchomości z przeznaczeniem na siedzibę, w stanie wolnym od wad prawnych oraz praw i roszczeń osób trzecich za wyjątkiem służebności dla dostawców mediów.
  2. Upoważnia się Krajową Radę do zakupu i remontu przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa nieruchomości, o której mowa w ust.1, za kwotę nie wyższą niż 16 000 000 (słownie: szesnaście milionów) PLN brutto.
  3. Wyraża się zgodę na sfinansowanie  zakupu i remontu nieruchomości, o której mowa w ust. 1, ze środków własnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w wysokości nie wyższej niż 13 000 000 (słownie: trzynaście milionów) PLN brutto oraz pożyczek i kredytów w wysokości nie wyższej niż 3 000 000 (słownie: trzy miliony) PLN brutto.
  4. Wyraża się zgodę na sfinansowanie kosztów związanych z zakupem i remontem nieruchomości opisanej w ust.1, w tym kosztów podatkowych, opłat skarbowych, notarialnych i sądowych oraz prowizji, opłat bankowych i odsetek od pożyczek i kredytów ze środków własnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
  5. Upoważnia się Krajową Radę do dokonania zmian w budżecie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2016 i 2017 związanych z wykonaniem niniejszej uchwały.
  6. Upoważnia się Krajową Radę do zakupu i remontu nieruchomości o której mowa w ust.1 za kwotę przewyższającą kwoty określone w ust. 2 i 3, pod warunkiem zapewnienia sfinansowania zakupu w ramach możliwości budżetowych i kredytowych Izby Krajowej na warunkach określonych w uchwale Krajowej Rady.”.

 

§ 2.

 

Zobowiązuje się Krajową Radę do złożenia sprawozdania z wykonania niniejszej uchwały na najbliższym Krajowym Zjeździe Sprawozdawczym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Poprawiony: piątek, 01 lipca 2016
 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa