Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Uchwały XIX Krajowego Zjazdu PIIB > Uchwała Nr 22/20 XIX Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 20 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwalę w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych inżynierów budownictwa.

 

Uchwały

Uchwały I Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały III Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały V Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały VI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IX Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały X Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały XV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIX Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2002r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2003r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2004r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2005r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2006r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2007r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2008r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2009r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2010r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2011r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2012r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2013r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2014r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2015r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2016r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2017r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2018r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2019r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2020r.
Uchwała Nr 22/20 XIX Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 20 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwalę w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych inżynierów budownictwa. PDF Drukuj Email
sobota, 20 czerwca 2020

Uchwała Nr 22/20

XIX Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 20 czerwca 2020 r.

zmieniająca uchwalę w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych inżynierów budownictwa.

Na podstawie art. 29 ust.1 oraz art. 8 pkt 1, 8 i 14 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) oraz § 7 ust. 1 pkt 1 statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

§ 1.

W regulaminie podnoszenia kwalifikacji zawodowych inżynierów budownictwa stanowiącym załącznik do uchwały Nr 28/18 XVII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 30 czerwca 2018 r. w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych inżynierów budownictwa w § 5 po ust. 2 dodaje się ust. 3 – 6 w brzmieniu:

 „3. Każdy członek izby, po uiszczeniu składek członkowskich, może uczestniczyć w bezpłatnych szkoleniach online organizowanych przez Krajową Izbę oraz każdą z izb okręgowych na zasadach określonych przez izbę organizującą szkolenie.

4. Każda z izb, stosownie do obowiązku współdziałania w doskonaleniu kwalifikacji zawodowych inżynierów budownictwa, powinna zapewnić możliwość udziału zainteresowanych członków PIIB w organizowanych przez nią bezpłatnych szkoleniach online, za pośrednictwem portalu internetowego członków PIIB lub systemów informatycznych izb okręgowych.

5. Koszty organizacji bezpłatnych szkoleń online dla członków PIIB, na zasadach określonych w regulaminie, stanowią koszty działalności statutowej izby organizującej szkolenie.

6. Zaświadczenia o udziale w bezpłatnym szkoleniu online organizowanym za pośrednictwem portalu internetowego członków PIIB oraz dla członków nie będących członkami izby okręgowej organizującej szkolenie wydaje Krajowa Izba wskazując izbę organizującą szkolenie.”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Krajowej Radzie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz okręgowym radom okręgowych izb inżynierów budownictwa.

§ 3.

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa