Uchwała Nr 2/20 XIX Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 20 czerwca 2020 r. w sprawie porządku obrad XIX Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Drukuj
sobota, 20 czerwca 2020

Uchwała Nr 2/20

XIX Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 20 czerwca 2020 r.

w sprawie porządku obrad XIX Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Na podstawie § 6 pkt 2 regulaminu XIX Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchwala się porządek obrad XIX Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do uchwały