Uchwała Nr 1/15 XIV Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie regulaminu XIV Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Drukuj
środa, 01 lipca 2015

Uchwała Nr 1/15

 

XIV Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 19 czerwca 2015 r.

 

w sprawie regulaminu XIV Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Na podstawie § 8 pkt 1 regulaminu XIV Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Uchwala się regulamin XIV Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do uchwały

.
Poprawiony: środa, 01 lipca 2015