Uchwała Nr 31/14 XIII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 28 czerwca 2014 r. w sprawie wyboru Krajowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej. Drukuj
piątek, 04 lipca 2014

Uchwała Nr 31/14

 

XIII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 28 czerwca 2014 r.

 

w sprawie wyboru Krajowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej.

 

Na podstawie art. 31 pkt 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Wybiera się następujące osoby na Krajowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej na okres kadencji na lata 2014-2018:

 

  1. Wiesława Grzelka-Zimmermann,
  2. Agnieszka Jońca,
  3. Andrzej  Mikołajczak,
  4. Mieczysław Molencki,
  5. Ryszard  Rak.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.