Uchwała Nr 29/14 XIII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 28 czerwca 2014 r. w sprawie wyboru członków Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej. Drukuj
piątek, 04 lipca 2014

Uchwała Nr 29/14

 

XIII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 28 czerwca 2014 r.

 

w sprawie wyboru członków Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej.

 

Na podstawie art. 31 pkt 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Wybiera się następujące osoby na członków Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej na okres kadencji na lata 2014-2018:

 

 1. Jan  Boryczka,
 2. Ryszard  Damijan,
 3. Elżbieta  Daszkiewicz,
 4. Leszek Jerzy Ganowicz,
 5. Tomasz  Grzeszczak,
 6. Janusz Jasiona,
 7. Piotr Koczwara,
 8. Szczepan Mikurenda,
 9. Krzysztof Motylak,
 10. Lech Mrowicki,
 11. Elżbieta  Nowicka-Słowik,
 12. Andrzej  Pawelec,
 13. Janusz Pluta,
 14. Renata Staszak,
 15. Kazimierz Szulborski,
 16. Zofia Zwierzchowska.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.