Uchwała Nr 21/14 XIII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie przyznania odznak honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Drukuj
piątek, 04 lipca 2014

Uchwała Nr 21/14

 

XIII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 27 czerwca 2014 r.

 

w sprawie przyznania odznak honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Na podstawie § 6 ust. 1 Statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa stanowiącego załącznik do uchwały nr 1 z dnia 27 września 2002 r. I Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie uchwalenia statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zmienionej uchwałą Nr 3/03 z dnia 14 czerwca 2003 r., uchwałą nr 25/04 z dnia 19 czerwca 2004 r., uchwałą Nr 31/06 z dnia 24 czerwca 2006 r., uchwałą nr 15/08 z dnia 20 czerwca 2008 r. oraz uchwałą nr 19/13 z dnia 29 czerwca 2013 r. oraz § 3 i § 4 Regulaminu nadawania Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa stanowiącego załącznik do uchwały Nr 22/11 X Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 17 czerwca 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia odznaki honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej XIII Krajowy Zjazd przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

1) Złotą:

- mgr inż. Klemensowi Janiakowi – nr członkowski WKP/IS/1611/01,

- inż. Teresie Domaradzkiej – nr członkowski LBS/IS/2090/01,

- mgr Emilii Kucharczyk – nr członkowski LBS/BO/0522/01,

- dr inż. Wiktorowi Abramkowi – nr członkowski OPL/BO/1214/01,

- inż. Mieczysławowi Molenckiemu – nr członkowski OPL/BD/1608/02,

- mgr inż. Elżbiecie Daszkiewicz – nr członkowski OPL/BO/0798/01,

- mgr inż. Andrzejowi Gałkiewiczowi – nr członkowski ZAP/BO/1246/01,

- mgr inż. Krzysztofowi Motylakowi – nr członkowski ZAP/BO/2336/01,

- mgr inż. Krzysztofowi Łukasikowi – nr członkowski MAP/BO/2886/01,

- mgr inż. Mirosławowi Boryczko – nr członkowski MAP/BO/0214/04,

- inż. Stanisławowi Dołęgowskiemu – nr członkowski PDK/BO/0873/01,

- mgr inż. Gabrieli Przystał – nr członkowski MAP/IS/0231/04,

- mgr inż. Joannie Gierobie – nr członkowski LUB/BM/0362/01,

- mgr inż. Januszowi Iberszerowi – nr członkowski LUB/IS/0843/01,

- mgr inż. Zbigniewowi Szcześniakowi – nr członkowski LUB/BO/3612/02,

- inż. Januszowi Wójtowiczowi – nr członkowski LUB/BM/3598/02,

- mgr inż. Zbigniewowi Detynie – nr członkowski PDK/IS/0952/03,

- mgr inż. Marzenie Kalecie – nr członkowski MAZ/BO/5075/01,

- mgr inż. Andrzejowi Mikołajczakowi – nr członkowski WKP/IS/3291/01,

- inż. Kazimierze Erecińskiej – nr członkowski ZAP/IS/0797/01;

2) Srebrną:

- mgr inż. Januszowi Jasionie – nr członkowski SLK/BT/2683/04,

- mgr inż. Zenonowi Wośkowiakowi – nr członkowski WKP/IE/5701/01.

 

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.