Uchwała Nr 20/14 XIII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia liczby członków organów Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Drukuj
piątek, 04 lipca 2014

Uchwała Nr 20/14

 

XIII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 27 czerwca 2014 r.

 

w sprawie ustalenia liczby członków organów Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Na podstawie art. 31 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Ustala się następującą liczbę członków organów Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na okres kadencji na lata 2014-2018:

 

  1. Krajowa Rada - Prezes oraz 42 członków,
  2. Krajowa Komisja Rewizyjna - przewodniczący oraz 8 członków,
  3. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna - przewodniczący oraz 16 członków,
  4. Krajowy Sąd Dyscyplinarny - przewodniczący oraz 16 członków,
  5. Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej - rzecznik koordynator oraz 5 rzeczników.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Poprawiony: piątek, 04 lipca 2014