Uchwała Nr 7/13 XII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wyboru Komisji Wyborczej Drukuj
środa, 10 lipca 2013

Uchwała Nr 7/13

 

XII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 28 czerwca 2013 r.

 

w sprawie wyboru Komisji Wyborczej.

 

Na podstawie § 6 ust. 2 lit. a) regulaminu XII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Wybiera się Komisję Wyborczą XII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w składzie:

 

  1. Danuta Paginowska,

  2. Edward Woźniak,

  3. Jerzy Kotowski,

  4. Ryszard Kwiatkowski,

  5. Krzysztof Ciesiński,

  6. Mieczysław Domińczak,

  7. Danuta Gawęcka.

 

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Poprawiony: czwartek, 11 lipca 2013