Uchwała Nr 5/13 XII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wyboru Komisji Mandatowej Drukuj
środa, 10 lipca 2013

Uchwała Nr 5/13

 

XII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 28 czerwca 2013 r.

 

w sprawie wyboru Komisji Mandatowej.

 

Na podstawie § 5 ust. 1 regulaminu XII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Wybiera się Komisję Mandatową XII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w składzie:

 

  1. Teresa Domaradzka,

  2. Adam Rak,

  3. Stanisław Dołęgowski,

  4. Lucyna Huryn,

  5. Piotr Wyrwas,

  6. Włodzimierz Draber.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.