Uchwała Nr 3/13 XII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wyboru Prezydium Zjazdu. Drukuj
środa, 10 lipca 2013

Uchwała Nr 3/13

 

XII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 28 czerwca 2013 r.

 

w sprawie wyboru Prezydium Zjazdu.

 

Na podstawie § 3 ust. 4 regulaminu XII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Wybiera się Prezydium XII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w składzie:

 

  1. Włodzimierz Szymczak,

  2. Tadeusz Olichwer,

  3. Barbara Twardosz-Michniewska,

  4. Mirosława Ogorzelec.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.