Uchwała Nr 2/13 XII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Krajowego Zjazdu. Drukuj
środa, 10 lipca 2013

Uchwała Nr 2/13

 

XII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 28 czerwca 2013 r.

 

w sprawie wyboru przewodniczącego Krajowego Zjazdu.

 

Na podstawie § 3 ust. 2 i 3 regulaminu XII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Wybiera się Pana Zygmunta Meyera na przewodniczącego XII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.