Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Uchwały XI Krajowego Zjazdu PIIB > Uchwała Nr 15/12 - w sprawie zakupu siedziby dla Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

Uchwały

Uchwały I Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały III Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały V Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały VI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IX Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały X Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały XV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIX Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2002r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2003r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2004r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2005r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2006r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2007r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2008r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2009r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2010r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2011r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2012r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2013r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2014r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2015r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2016r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2017r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2018r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2019r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2020r.
Uchwała Nr 15/12 - w sprawie zakupu siedziby dla Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa PDF Drukuj Email
środa, 11 lipca 2012

Uchwała Nr 15/12

 

XI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 6 lipca 2012 r.

 

w sprawie zakupu siedziby dla Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Na podstawie art. 31 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

  1. Upoważnia się Krajowa Radę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa do podjęcia działań zmierzający do zakupu przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa nieruchomości z przeznaczeniem na siedzibę, w stanie wolnym od wad prawnych oraz praw i roszczeń osób trzecich za wyjątkiem służebności dla dostawców mediów.
    1. Upoważnia się Krajową Radę do zakupu przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa nieruchomości, o której mowa w ust.1, za kwotę nie wyższą niż 12 500 000 (słownie: dwanaście milionów pięćset tysięcy) PLN brutto.
  2. Wyraża się zgodę na sfinansowanie  zakupu nieruchomości, o której mowa w ust. 1, ze środków własnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w wysokości nie wyższej niż 9 500 000 (słownie: dziewięć milionów pięćset tysięcy) PLN brutto oraz pożyczek i kredytów w wysokości nie wyższej niż 3 000 000 (słownie: trzy miliony) PLN brutto.
  3. Wyraża się zgodę na sfinansowanie kosztów związanych z zakupem nieruchomości opisanej w ust.1, w tym kosztów podatkowych, opłat skarbowych, notarialnych
    i sądowych oraz prowizji, opłat bankowych i odsetek od pożyczek i kredytów ze środków własnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
  4. Upoważnia się Krajową Radę do dokonania zmian w budżecie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2012 i 2013 związanych z wykonaniem niniejszej uchwały.

§ 2.

Zobowiązuje się Krajową Radę do złożenia sprawozdania z wykonania niniejszej uchwały na najbliższym Krajowym Zjeździe Sprawozdawczym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa