Uchwała Nr 9/12 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej za rok 2011 Drukuj
środa, 11 lipca 2012

Uchwała Nr 9/12

 

XI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 6 lipca 2012 r.

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej za rok 2011.

 

Na podstawie art. 31 pkt 12 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz.42 z późn. zm.)  uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1.

 

  1. Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej za rok 2011.
  2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik do uchwały.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

załącznik do uchwały