Uchwała Nr 7/12 - w sprawie wyboru Komisji Uchwał i Wniosków Drukuj
środa, 11 lipca 2012

Uchwała Nr 7/12

 

XI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 6 lipca 2012 r.

 

w sprawie wyboru Komisji Uchwał i Wniosków.

 

Na podstawie § 6 ust. 2 lit. b) regulaminu XI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Wybiera się Komisję Uchwał i Wniosków XI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w składzie:

 

1)      Janusz Szczepański,

2)      Grażyna Staroń,

3)      Tadeusz Cichosz,

4)      Emilia Kucharczyk,

5)      Zdzisław Soszkowski,

6)      Krystyna Korniak-Figa,

7)      Jerzy Putkiewicz,

8)      Mieczysław Molencki,

9)      Grzegorz Dubik,

10)  Karol Marek Jurkowski,

11)  Piotr Korczak,

12)  Maria Świerczyńska,

13)  Bolesław Balcerek,

14)  Andrzej Stasiorowski,

15)  Janina Ferenc,

16)  Piotr Iwat.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.