Uchwała Nr 6/12 - w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Drukuj
środa, 11 lipca 2012

Uchwała Nr 6/12

 

XI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 6 lipca 2012 r.

 

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

 

Na podstawie § 6 ust. 2 lit. c) regulaminu XI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Wybiera się Komisję Skrutacyjną XI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w składzie:

 

1)      Danuta Paginowska,

2)      Elżbieta Nowicka-Słowik,

3)      Michał Łapiński,

4)      Teresa Domaradzka,

5)      Lucyna Huryn.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.