Uchwała Nr 3/12 - w sprawie wyboru Prezydium Zjazdu Drukuj
środa, 11 lipca 2012

Uchwała Nr 3/12

 

XI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 6 lipca 2012 r.

 

w sprawie wyboru Prezydium Zjazdu.

 

Na podstawie § 3 ust. 4 regulaminu XI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Wybiera się Prezydium XI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w składzie:

 

1)      Roman Karwowski,

2)      Aleksander Nowak,

3)      Jolanta Herma,

4)      Mirosława Ogorzelec.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.