Uchwała Nr 2/12 - w sprawie wyboru przewodniczącego Krajowego Zjazdu Drukuj
środa, 11 lipca 2012

Uchwała Nr 2/12

 

XI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 6 lipca 2012 r.

 

w sprawie wyboru przewodniczącego Krajowego Zjazdu.

 

Na podstawie § 3 ust. 2 i 3 regulaminu XI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Wybiera się Pana Mieczysława Grodzkiego na przewodniczącego XI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.