Uchwała Nr 1/12 - w sprawie regulaminu XI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Drukuj
środa, 11 lipca 2012

Uchwała Nr 1/12

 

XI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 6 lipca 2012 r.

 

w sprawie regulaminu XI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Na podstawie § 8 pkt 1 regulaminu XI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Uchwala się regulamin XI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, stanowiący załącznik do uchwały.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

załącznik do uchwały