Uchwała Nr 6/11 - w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Drukuj
poniedziałek, 27 czerwca 2011

Uchwała Nr 6/11

 

X Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 17 czerwca 2011 r.

 

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

 

Na podstawie § 6 ust. 2 lit. c) regulaminu X Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Wybiera się Komisję Skrutacyjną X Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w składzie:

 

1)      Andrzej Drożdż,

2)      Klemens Janiak,

3)      Bolesław Horyński,

4)      Roman Lulis,

5)      Elżbieta Daszkiewicz,

6)      Marek Karnowski,

7)      Elżbieta Nowicka-Słowik.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.