Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Uchwały Krajowej Rady PIIB 2020r. > Uchwała nr 9/R/20 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków i zaleceń Krajowej Komisji Rewizyjnej.

 

Uchwały

Uchwały I Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały III Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały V Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały VI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IX Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały X Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały XV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIX Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2002r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2003r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2004r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2005r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2006r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2007r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2008r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2009r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2010r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2011r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2012r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2013r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2014r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2015r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2016r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2017r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2018r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2019r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2020r.
Uchwała nr 9/R/20 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków i zaleceń Krajowej Komisji Rewizyjnej. PDF Drukuj Email
czwartek, 28 maja 2020

  Uchwała nr 9/R/20

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 27 maja 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia wniosków i zaleceń Krajowej Komisji Rewizyjnej.

 

 

Na podstawie § 3 pkt 27 regulaminu Krajowej Rady PIIB, w związku z § 9 pkt 1) i 2) Regulaminu Krajowej Komisji Rewizyjnej, Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia, co następuje:

§ 1.

Krajowa Rada, po rozpatrzeniu pokontrolnych wniosków i zaleceń Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z kontroli za 2019 r., zawartych w protokołach pokontrolnych postanawia, co następuje:

1. Kontrola prawidłowości zarządzania majątkiem w 2019 r. (Protokół z planowej kontroli Krajowej Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w okresie 14-28.01.2020 r. w PIIB w zakresie prawidłowości zarządzania majątkiem Krajowej Izby PIIB w 2019 roku):

1) zalecenie pokontrolne nr 6.1 – przyjąć do wiadomości i realizacji,

2) wniosek pokontrolny nr 7.1 - – przyjąć do wiadomości.

2. Kontrola działalności biura Krajowej Rady w 2019 r. (Protokół z planowej kontroli Krajowej Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w okresie 14-28.01.2020 r. w PIIB w zakresie działalności Krajowego Biura w 2019 roku):

Wniosek pokontrolny nr 15.1– przyjąć do wiadomości.

3. Kontrola działalności Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej w 2019 r. (Protokół z planowej kontroli Krajowej Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w okresie 10-11.02.2020 r. w PIIB z działalności Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej w 2019 roku):

Wniosek pokontrolny nr 15.1– przyjąć do wiadomości.

4.  Kontrola działalności Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w 2019 r. (Protokół z planowej kontroli Krajowej Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w okresie od 10-11.02.2020 r. w PIIB z działalności Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w 2019 roku):

Wniosek pokontrolny nr 13.1– przyjąć do wiadomości.

5. Kontrola działalności Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w 2019 r. (Protokół z planowej kontroli Krajowej Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w okresie 10-11.02.2020 r. w PIIB z działalności Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w 2019 roku):

Wniosek pokontrolny nr 13.1– przyjąć do wiadomości.

6. Kontrola działalności Krajowej Rady w 2019 r. w tym realizacji uchwał XVIII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo PIIB, Krajowej Rady, Prezydium KR, przestrzegania Statutu i regulaminów w 2019 roku (Protokół z planowej kontroli Krajowej Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w okresie 02-29.03.2020 r. w PIIB z działalności Krajowej Rady w 2019 r. w tym realizacji uchwał XVIII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo PIIB, Krajowej Rady, Prezydium KR, przestrzegania Statutu i regulaminów):

Wnioski pokontrolne nr 27.1 oraz 27.2 – przyjąć do wiadomości.

7. Kontrola w zakresie finansów oraz realizacji budżetu w 2019 r. (Protokół z planowej kontroli Krajowej Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w okresie od 08.04.2020 do 04.05.2020 r. w PIIB w zakresie finansów oraz realizacji budżetu w 2019 roku):

1) zalecenia pokontrolne:

a) zalecenia pokontrolne nr 11.1 oraz 11.4 – przyjąć do wiadomości i realizacji,

b) zalecenie pokontrolne nr 11.2 - – przyjąć do wiadomości i częściowej realizacji,

c) zalecenie pokontrolne nr 11.3 - – zrealizowano,

d) zalecenie pokontrolne nr 11.5 - – nie przyjmować do realizacji.

2) wniosek pokontrolny nr 12.1 – przyjąć do wiadomości.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa