Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Uchwały Krajowej Rady PIIB 2020r. > Uchwała Nr 8/R/20 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zwołania XIX Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Uchwały

Uchwały I Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały III Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały V Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały VI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IX Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały X Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały XV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIX Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2002r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2003r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2004r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2005r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2006r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2007r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2008r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2009r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2010r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2011r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2012r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2013r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2014r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2015r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2016r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2017r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2018r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2019r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2020r.
Uchwała Nr 8/R/20 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zwołania XIX Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. PDF Drukuj Email
czwartek, 28 maja 2020

Uchwała Nr 8/R/20

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 27 maja 2020 r.

w sprawie zwołania XIX Krajowego Zjazdu

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), § 10 ust. 4 statutu samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, w związku z art. 14h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zwołuje XIX Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa od godz. 9:00 w dniu 17 czerwca 2020 r. do godz. 16:00 w dniu 20 czerwca 2020 r., jako sprawozdawczy, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – systemu informatycznego, zwany dalej „Zjazdem”.

2. Program Zjazdu, projekty uchwał oraz materiały zjazdowe, niezbędne do ich rozpatrzenia, które będą dostępne w systemie informatycznym, stanowią załącznik do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi i Sekretarzowi Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 § 3.

Uchyla się uchwałę Nr 14/R/19 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z  dnia 16 października 2019 r. w sprawie zwołania XIX Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

 § 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Poprawiony: piątek, 05 czerwca 2020
 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa