Uchwała nr 4/R/20 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia uchwały Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Drukuj
piątek, 08 maja 2020

Uchwała nr 4/R/20
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 29 kwietnia 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia uchwały Prezydium
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
Na podstawie § 6 ust. 2 regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się uchwałę Prezydium Krajowej Rady nr 2/P/20 z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie przekazania rocznych składek, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Załącznik do uchwały nr 4- Uchwała nr 2 Prezydium z 1 kwietnia 2020