Uchwała nr 14/R/19 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zwołania XIX Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Drukuj
wtorek, 22 października 2019

Uchwała nr 14/R/19

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 16 października 2019 r.

w sprawie zwołania XIX Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Na podstawie § 10 ust. 4 statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

§ 1.

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zwołuje XIX Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w dniach 19-20 czerwca 2020 r. w Warszawie.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.