Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Uchwały Krajowej Rady PIIB 2018r. > Uchwała nr 35/R/18 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ochrony danych osobowych w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa.

 

Uchwały

Uchwały I Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały III Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały V Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały VI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IX Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały X Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały XV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIX Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2002r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2003r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2004r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2005r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2006r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2007r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2008r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2009r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2010r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2011r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2012r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2013r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2014r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2015r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2016r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2017r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2018r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2019r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2020r.
Uchwała nr 35/R/18 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ochrony danych osobowych w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa. PDF Drukuj Email
poniedziałek, 17 grudnia 2018

Uchwała nr 35/R/18
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie ochrony danych osobowych w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa.Na podstawie i w wykonaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE.L. z 2016 r. Nr 119, str.1; zm.: Dz.U. UE.L. z 2018 r. Nr 127, str.2.) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 i poz. 1669) oraz art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) uchwala się, co następuje:


§ 1.


Uchwala się dokumenty i wzory dokumentów regulujące zasady ochrony danych osobowych w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa oraz okręgowych izbach inżynierów budownictwa, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.


§ 2.


1. Zadania i kompetencje administratora danych osobowych w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa, wymienione w dokumentach, o których mowa w § 1, wykonuje Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
2. Zadania i kompetencje administratora danych osobowych przetwarzanych w okręgowych izbach inżynierów budownictwa, jako współadministratorzy danych osobowych, wykonują okręgowe rady właściwych okręgowych izb inżynierów budownictwa.


§ 3.


1. Prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wyznacza inspektora danych osobowych dla Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i okręgowych izb inżynierów budownictwa.
2. Prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i przewodniczący okręgowych izb inżynierów budownictwa wyznaczają administratora systemów informatycznych odpowiednio dla Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i okręgowych izb inżynierów budownictwa.
3. Przewodniczący okręgowej rady może wyznaczyć inspektora danych osobowych i administratora systemów informatycznych dla ochrony danych osobowych, o których mowa w § 2 ust.2.§ 4.


1. Upoważnia się Prezesa Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa do bieżącego dostosowywania dokumentów, o których mowa w § 1, do aktualnych przepisów oraz sytuacji faktycznej.
2. Upoważnia się przewodniczących okręgowych rad okręgowej izby inżynierów budownictwa do bieżącego dostosowywania dokumentów, o których mowa w § 1, do aktualnych przepisów oraz sytuacji faktycznej okręgowej izby inżynierów budownictwa.


§ 5.


1. Zobowiązuje się Prezesa Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, w terminie 30 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały, do sporządzenia dla Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa dokumentów szczegółowych, których wzory określa załącznik do niniejszej uchwały.
2. Zobowiązuje się przewodniczących okręgowych rad okręgowych izb inżynierów budownictwa, w terminie 60 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały, do sporządzenia dla właściwej okręgowej izby inżynierów budownictwa dokumentów szczegółowych, których wzory określa załącznik do niniejszej uchwały.


§ 6.


Wykonanie uchwały powierza się odpowiednio Prezesowi Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz przewodniczącym okręgowych rad okręgowych izb inżynierów budownictwa.


§ 7.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa