Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Uchwały Krajowej Rady PIIB 2018r. > Uchwała nr 34/R/2018 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Krajowej Rady ds. organizacji 26. posiedzenia izb i organizacji inżynierskich państw Grupy Wyszehradzkiej w Polsce.

 

Uchwały

Uchwały I Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały III Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały V Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały VI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IX Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały X Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały XV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIX Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2002r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2003r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2004r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2005r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2006r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2007r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2008r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2009r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2010r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2011r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2012r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2013r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2014r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2015r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2016r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2017r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2018r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2019r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2020r.
Uchwała nr 34/R/2018 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Krajowej Rady ds. organizacji 26. posiedzenia izb i organizacji inżynierskich państw Grupy Wyszehradzkiej w Polsce. PDF Drukuj Email
poniedziałek, 17 grudnia 2018

 
Uchwała nr 34/R/2018
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie powołania Zespołu Krajowej Rady ds. organizacji 26. posiedzenia izb i organizacji inżynierskich państw Grupy Wyszehradzkiej w Polsce.

 

 
Na podstawie art. 33 pkt 14 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U.  z 2016 r. poz. 1725 z późn. zm.)  oraz § 3 pkt 17 regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:


§ 1.


Powołuje się Zespół Krajowej Rady ds. organizacji 26. posiedzenia izb i organizacji inżynierskich państw Grupy Wyszehradzkiej w Polsce, zwany dalej „Zespołem”, w następującym składzie:

1) kol. Barbara Malec – Przewodnicząca,
2) kol. Zygmunt Rawicki,
3) kol. Ewa Winiarska-Teska.


 § 2.


1. Celem Zespołu jest przygotowanie, w porozumieniu i we współpracy z Polskim Związkiem Inżynierów i Techników Budownictwa, 26. posiedzenia izb i organizacji inżynierskich państw Grupy Wyszehradzkiej w Polsce w roku 2019, zwanego dalej „Posiedzeniem”.

2. Do zadań Zespołu należy, w szczególności:
1) ustalenie harmonogramu prac Zespołu, w tym ustalenie terminów i programów kolejnych posiedzeń,
2) przygotowanie programu Posiedzenia, w tym kalendarium wydarzeń, uroczystości oraz imprez towarzyszących,
3) wybór miejsca Posiedzenia,
4) wybór prelegentów Posiedzenia,
5) przygotowanie i realizacja założeń promocyjno - informacyjnych  Posiedzenia,
6) opracowanie listy zaproszonych na Posiedzenie gości,
7) przygotowanie materiałów konferencyjnych, takich jak zaproszenia, foldery informacyjne i artykuły promocyjne,
8) opracowanie budżetu Posiedzenia,
9) współpraca z rzecznikiem prasowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
10) współpraca z organizacjami współorganizującymi Posiedzenie,
11) przygotowanie sprawozdania, w tym finansowego, z Posiedzenia.


 § 3.

 

Wymiana materiałów, dokumentów i powiadomień pomiędzy członkami Zespołu będzie dokonywana drogą elektroniczną.

 

§ 4.Spotkania Zespołu odbywać się będą w siedzibie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą Prezesa Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, w innym miejscu.


§ 5.


Obsługę prac Zespołu zapewnia Krajowe Biuro Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.


§ 7.


Nadzór nad Zespołem sprawuje Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 


§ 8.

 

Zespół ulega rozwiązaniu z dniem przyjęcia przez Krajową Radę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa sprawozdania, o którym mowa w § 2 ust.2 pkt 11.


§ 9.Wykonanie uchwały powierza się Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

§ 10.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa