Uchwała nr 25/R/18 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 5 września 2018 r. w sprawie nadania odznak honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Drukuj
poniedziałek, 10 września 2018

Uchwała nr 25/R/18
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 5 września 2018 r.
w sprawie nadania odznak honorowych
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Na podstawie § 6 ust. 1 Statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz § 4 Regulaminu nadawania Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa stanowiącego załącznik do uchwały Nr 22/11 X Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:


§ 1.


1) Na wniosek Okręgowej Rady Łódzkiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Srebrną:
- inż. Tadeuszowi Bednarkowi – nr członkowski ŁOD/IE/1161/02
- mgr inż. Piotrowi Borkiewiczowi     - nr członkowski ŁOD/IE/8023/07
- mgr inż. Janowi Dawickiemu – nr członkowski ŁOD/BO/3295/03
- Panu     Januszowi Gagatkowi – nr członkowski ŁOD/BO/7256/06
- Panu Longinowi Grabarczykowi – nr członkowski ŁOD/BO/5108/03
- Panu     Janowi Jareckiemu – nr członkowski ŁOD/IS/1086/02
- mgr inż. Hannie Krzesińskiej – nr członkowski ŁOD/BO/1703/02
- inż. Adamowi Miśkiewiczowi – nr członkowski ŁOD/BO/0847/02
- mgr inż. Annie Nowakowskiej – nr członkowski ŁOD/IS/1523/02

Złotą:
- mgr inż. Januszowi Wisińskiemu – nr członkowski ŁOD/BO/0700/02
2) Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Łódzkiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Srebrną:
- mgr inż. Jarosławowi Bednarkowi – nr członkowski ŁOD/BO/8654/09
- mgr inż. Edycie Kwiatkowskiej – nr członkowski ŁOD/BO/8427/08
- mgr inż. Marii Lisowskiej – nr członkowski ŁOD/IS/1859/02
- mgr inż. Witoldowi    Nykielowi – nr członkowski ŁOD/BO/0016/13
- inż. Andrzejowi Potańskiemu – nr członkowski ŁOD/IE/9310/11
- inż. Henrykowi Więckowskiemu     - nr członkowski ŁOD/IE/7849/07
- Panu     Andrzejowi Wyborowi – nr członkowski ŁOD/IS/3231/03
- mgr inż. Zbigniewowi Kubiakowi – nr członkowski ŁOD/BO/2407/02

Złotą:
- inż. Wojciechowi Drozdkowi – nr członkowski ŁOD/IS/1369/02
- mgr inż. Andrzejowi Lipińskiemu – nr członkowski ŁOD/IS/2476/02

3) Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Srebrną:
- mgr inż. Annie Kurek – nr członkowski POM/BO/0192/06
- Panu     Janowi Dobrzyniowi – nr członkowski POM/BO/0858/01

Złotą:
- inż. Eugeniuszowi     Blicharskiemu – nr członkowski POM/IE/0297/01
- mgr inż. Maciejowi     Malinowskiemu – nr członkowski POM/BM/2966/01

4) Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Srebrną:
- inż. Romanowi Signetzkiemu – nr członkowski WKP/IS/4489/01
- mgr inż. Józefowi Zgrabczyńskiemu – nr członkowski WKP/IS/5869/01
- mgr inż. Jerzemu Woźniakowi – nr członkowski WKP/BO/5717/01

5) Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Srebrną:
- Panu     Zbigniewowi     Kwiatkowskiemu – nr członkowski SWK/BO/1086/01
- mgr inż. Romanowi Zbojakowi – nr członkowski SWK/BO/1887/01
Złotą:
- mgr inż. Stanisławowi Grudniowi – nr członkowski SWK/BO/0176/01


§ 2.

 


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.