Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Uchwały Krajowej Rady PIIB 2018r. > Uchwała nr 24/R/18 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 5 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Zespołu do spraw przebudowy i modernizacji budynku przeznaczonego na siedzibę PIIB przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie.

 

Uchwały

Uchwały I Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały III Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały V Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały VI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IX Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały X Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały XV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIX Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2002r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2003r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2004r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2005r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2006r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2007r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2008r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2009r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2010r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2011r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2012r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2013r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2014r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2015r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2016r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2017r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2018r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2019r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2020r.
Uchwała nr 24/R/18 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 5 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Zespołu do spraw przebudowy i modernizacji budynku przeznaczonego na siedzibę PIIB przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie. PDF Drukuj Email
poniedziałek, 10 września 2018

Uchwała nr 24/R/18
Krajowej Rady  Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 5 września 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Zespołu do spraw przebudowy i modernizacji budynku przeznaczonego na siedzibę PIIB przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie.

 

Na podstawie art. 33 pkt 14 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) oraz na podstawie § 3 pkt 17 regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:


§ 1.

 

W uchwale nr 22/R/15 Krajowej Rady PIIB z dnia 21 października 2015 r. w sprawie Zespołu do spraw przebudowy i modernizacji budynku przeznaczonego na siedzibę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przy ulicy Kujawskiej 1 w Warszawie  wprowadza się następujące zmiany:
w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zespół jest organem doradczym Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa o charakterze doraźnym powołanym, w szczególności,  w celu przygotowywania projektów uchwał Krajowej Rady oraz Prezydium Krajowej Rady niezbędnych do należytego wykonania przebudowy i modernizacji budynku przeznaczonego na siedzibę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie przy ulicy Kujawskiej 1, zwanego dalej „budynkiem”.”
w § 2 ust. 2 punkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) monitoring przygotowywanych dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na przebudowę i modernizację oraz pozwolenia na użytkowanie budynku,”
w § 2 ust. 2 punkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) monitoring zawartych umów i decyzji administracyjnych związanych z                                                         
wykonaniem przebudowy i modernizacji budynku,”
w § 2 ust. 2 punkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) przekazywanie i aktualizacja dokumentów niezbędnych do przygotowania           
preliminarza wydatków.”

 

§ 2.


W Regulaminie zamawiania robót budowlanych, usług i dostaw związanych z przebudową i modernizacją budynku przeznaczonego na siedzibę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przy ulicy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie, stanowiącym załącznik do uchwały nr 22/R/15 z dnia 21 października 2015 r., wprowadza się następującą zmianę:
w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Przed zaproszeniem do złożenia ofert w postępowaniu przetargowym Zespół może przeprowadzać wstępną kwalifikację wykonawców.”.

 


§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Poprawiony: poniedziałek, 10 września 2018
 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa