Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Uchwały Krajowej Rady PIIB 2018r. > Uchwała nr 20/R/18 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 5 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Uchwały

Uchwały I Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały III Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały V Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały VI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IX Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały X Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały XV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIX Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2002r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2003r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2004r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2005r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2006r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2007r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2008r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2009r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2010r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2011r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2012r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2013r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2014r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2015r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2016r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2017r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2018r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2019r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2020r.
Uchwała nr 20/R/18 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 5 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. PDF Drukuj Email
poniedziałek, 10 września 2018

Załącznik do uchwały - Regulamin Komisji Ustawicznego Doskonalenia

 

Uchwała nr 20/R/18
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 5 września 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Na podstawie § 3 pkt 17 Regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:


§ 1.

 

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa powołuje na V Kadencję Komisję Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego w następującym składzie:

1. Opolska OIIB             RAK Adam – przewodniczący
2. Dolnośląska OIIB            KALIŃSKI Marek
3. Kujawsko-Pomorska OIIB        PODHORECKI Adam
4. Lubelska OIIB            PICHLA Andrzej
5. Lubuska OIIB             GLAPA Tadeusz
6. Łódzka OIIB                 JOŃCA Agnieszka
7. Małopolska OIIB             STRZAŁKA Jan
8. Mazowiecka OIIB            MARCINKOWSKI Roman
9. Opolska OIIB            NOWAK Henryk
10. Podkarpacka OIIB            KANIUCZAK  Marcin
11. Podlaska OIIB            SYKAŁA Grażyna
12. Pomorska OIIB            NIEDOSTATKIEWICZ Maciej
13. Śląska OIIB                SEWERYN Katarzyna
14. Świętokrzyska OIIB         ŚWIT Grzegorz
15. Warmińsko-Mazurska OIIB    WIŚNIEWSKI Paweł
16. Wielkopolska OIIB            RATAJCZAK Grzegorz
17. Zachodniopomorska OIIB      METLERSKI Petros

 

§ 2.

 

Zadania i zasady działania Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego określa Regulamin stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3.

 

1. Funkcję Przewodniczącego Komisji będzie pełnił kol. Adam Rak.
2. Przewodniczący Komisji kieruje jej pracami, zwołuje i prowadzi posiedzenia, rozdziela zadania poszczególnym członkom.

 

§ 4.

 

Komisja w ciągu 3 miesięcy od powołania opracuje plan pracy (zestaw zadań) na okres do 30 czerwca 2020 r.

 

§ 5.

 

Przewodniczący Komisji jest zobowiązany do składania informacji Krajowej Radzie o działaniach Komisji.

 


§ 6.

 

Obsługę biurową i prawną prac Komisji zapewnia biuro Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.


§ 7.

 

Traci moc uchwała nr 9/P/2014 Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 6 sierpnia 2014 roku.


§ 8.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Poprawiony: poniedziałek, 10 września 2018
 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa