Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Uchwały Krajowej Rady PIIB 2018r. > Uchwała nr 15/R/18 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 5 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji Prawno-Regulaminowej Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Uchwały

Uchwały I Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały III Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały V Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały VI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IX Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały X Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały XV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIX Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2002r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2003r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2004r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2005r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2006r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2007r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2008r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2009r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2010r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2011r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2012r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2013r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2014r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2015r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2016r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2017r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2018r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2019r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2020r.
Uchwała nr 15/R/18 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 5 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji Prawno-Regulaminowej Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. PDF Drukuj Email
poniedziałek, 10 września 2018

Uchwała nr 15/R/18
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 5 września 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Prawno-Regulaminowej
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.


Na podstawie § 3 pkt 17 Regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:


§ 1.


Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa powołuje Komisję Prawno-Regulaminową na V kadencję Izby w następującym składzie:

1. Podlaska OIIB            FALKOWSKI Andrzej
2. Dolnośląska OIIB          PAGINOWSKA Danuta
3. Kujawsko-Pomorska OIIB       BROMIRSKI Wojciech
4. Lubelska OIIB               SZCZEŚNIAK Zbigniew
5. Lubuska OIIB               GRUSZECKI Mirosław
6. Łódzka OIIB               KRAWCZYK Bogdan
7. Małopolska OIIB            PODKÓWKA Kazimierz
8. Mazowiecka OIIB           JANISZEWSKA-KUROPATWA Elżbieta
9. Opolska     OIIB               MOLENCKI Mieczysław
10. Podkarpacka OIIB           MAJKA Agata
11. Podlaska OIIB            BURAKOWSKI Mariusz
12. Pomorska OIIB           CYCHNERSKI Piotr
13. Śląska OIIB               DWORSKA Ewa
14. Świętokrzyska OIIB           MARCINOWSKI Tomasz
15. Warmińsko-Mazurska OIIB       STASIOROWSKI Andrzej
16. Wielkopolska OIIB           DRABER Włodzimierz
17. Zachodniopomorska OIIB        BORIDKO Adam


§ 2.


Przedmiotem działania Komisji jest monitorowanie procesów legislacyjnych w zakresie budownictwa, opiniowanie projektów aktów prawnych, w miarę potrzeb także ich opracowywanie oraz pomoc członkom Izby w interpretacji przepisów ich dotyczących.


§ 3.


Zobowiązuje się wszystkie organy Krajowej Rady i okręgowych izb do zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących spraw prawnych lub regulaminowych wyłącznie do Komisji Prawno-Regulaminowej.


§ 4.


1. Funkcję Przewodniczącego Komisji będzie pełnił kol. Andrzej Falkowski.
2. Przewodniczący Komisji kieruje jej  pracami.
3. W razie konieczności zasięgnięcia opinii specjalistycznych Przewodniczący Komisji Prawno-Regulaminowej może zapraszać inne osoby do udziału w jej pracach.


§ 5.


Komisja w ciągu 3 miesięcy od powołania opracuje plan pracy (zestaw zadań) na okres do 30 czerwca 2020 r.


§ 6.


Obsługę biurową i prawną prac Komisji zapewnia biuro Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.


§ 7.


Komisja Prawno-Regulaminowa jest zobowiązana do informowania Krajowej Rady o wypracowanych stanowiskach w określonych sprawach.


§ 8.


Traci moc uchwała nr 7/P/2014 Prezydium Krajowej Rady PIIB z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Prawno-Regulaminowej na IV kadencję.§ 9.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa