Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Uchwały Krajowej Rady PIIB 2018r. > Uchwała nr 14/R/18 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 5 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji Współpracy z Zagranicą Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Uchwały

Uchwały I Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały III Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały V Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały VI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IX Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały X Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały XV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIX Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2002r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2003r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2004r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2005r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2006r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2007r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2008r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2009r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2010r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2011r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2012r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2013r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2014r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2015r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2016r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2017r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2018r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2019r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2020r.
Uchwała nr 14/R/18 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 5 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji Współpracy z Zagranicą Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. PDF Drukuj Email
poniedziałek, 10 września 2018

Uchwała nr 14/R/18
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 5 września 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Współpracy z Zagranicą
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.Na podstawie § 3 pkt 17 Regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:§ 1.


Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa powołuje na V kadencję Komisję Współpracy z Zagranicą w następującym składzie:

1. Zachodniopomorska OIIB          MEYER Zygmunt
2. Mazowiecka OIIB             WASILEWSKI Andrzej    
3. Podkarpacka OIIB             PAZDRO Danuta    
4. Pomorska OIIB                 WILDE Krzysztof    
5. Wielkopolska OIIB             WRÓBLEWSKA Anna


§ 2.


Przedmiotem prac Komisji jest utrzymywanie kontaktów z pokrewnymi organizacjami zagranicznymi oraz przedstawianie Krajowej Radzie propozycji odnośnie do rozwoju współpracy z takimi organizacjami.


§ 3.


1. Funkcję Przewodniczącego Komisji będzie pełnił kol. Zygmunt Meyer.
2. Przewodniczący Komisji kieruje jej pracami, zwołuje i prowadzi posiedzenia, rozdziela zadania poszczególnym członkom.


§ 4.


Komisja w ciągu 3 miesięcy od powołania opracuje plan pracy (zestaw zadań) na okres do 30 czerwca 2020 r.


§ 5.


Przewodniczący Komisji jest zobowiązany do składania Krajowej Radzie sprawozdania z działalności Komisji.


§ 6.


Obsługę biurową i prawną prac Komisji zapewnia biuro Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.


§ 7.


Traci moc uchwała nr 14/P/2014 Krajowej Rady PIIB z dnia 10 września 2014 roku w sprawie powołania Komisji Współpracy z Zagranicą Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.


§ 8.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Poprawiony: poniedziałek, 10 września 2018
 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa