Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Uchwały Krajowej Rady PIIB 2018r. > Uchwała nr 7/R/18 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wniosków i ustaleń z kontroli przeprowadzonych przez Krajową Komisję Rewizyjną.

 

Uchwały

Uchwały I Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały III Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały V Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały VI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IX Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały X Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały XV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIX Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2002r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2003r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2004r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2005r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2006r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2007r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2008r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2009r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2010r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2011r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2012r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2013r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2014r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2015r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2016r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2017r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2018r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2019r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2020r.
Uchwała nr 7/R/18 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wniosków i ustaleń z kontroli przeprowadzonych przez Krajową Komisję Rewizyjną. PDF Drukuj Email
wtorek, 05 czerwca 2018

Uchwała nr 7/R/18
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie wniosków i ustaleń z kontroli przeprowadzonych
przez Krajową Komisję Rewizyjną.

 

Na podstawie § 3 pkt 27 regulaminu Krajowej Rady PIIB w związku z §9 pkt 1) i 2) Regulaminu Krajowej Komisji Rewizyjnej Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia, co następuje:


§ 1.


Krajowa Rada, po rozpatrzeniu zestawienia ustaleń pokontrolnych, zaleceń i wniosków Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z kontroli za 2017 r. przedstawia następujące stanowisko:


1. Kontrola prawidłowości zarządzania majątkiem w 2017 r.:

1) ustalenia pokontrolne:
a) ustalenie nr 1 przyjąć do wiadomości,
b) ustalenie nr 2 przyjąć do wiadomości,
c) ustalenie nr 3 przyjąć do wiadomości,
d) ustalenie nr 4 przyjąć do wiadomości,
e) ustalenie nr 5 przyjąć do wiadomości,


2) wnioski pokontrolne
a) wniosek nr 1 przyjąć do wiadomości,
b) wniosek nr 2 przyjąć do wiadomości,
c) wniosek nr 3 przyjąć do wiadomości,
d) wniosek nr 4 przyjąć do wiadomości.

2. Kontrola działalności biura Krajowej Rady w 2017 r.:

1) ustalenia pokontrolne:

a) ustalenie nr 1 przyjąć do wiadomości,
b) ustalenie nr 2 przyjąć do wiadomości,
c) ustalenie nr 3 przyjąć do wiadomości,
d) ustalenie nr 4 nie przyjmować do realizacji,
e) ustalenie nr 5 przyjąć do wiadomości,
f) ustalenie nr 6 przyjąć do wiadomości,
g) ustalenie nr 7 przyjąć do wiadomości,

2) zalecenie pokontrolne przyjąć do wiadomości,

3) wnioski pokontrolne:

a) wniosek nr 1 przyjąć do wiadomości,
b) wniosek nr 2 przyjąć do wiadomości,
c) wniosek nr 3 przyjąć do wiadomości,
d) wniosek nr 4 przyjąć do wiadomości.

3. Kontrola działalności Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w 2017 roku:

1) ustalenia pokontrolne:

a) ustalenie nr 1 przyjąć do wiadomości,
b) ustalenie nr 2 przyjąć do wiadomości,

2) wnioski pokontrolne:

a) wniosek nr 1 przyjąć do wiadomości,
b) wniosek nr 2 przyjąć do wiadomości.

4. kontrola działalności Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w 2017 roku:

1) ustalenia pokontrolne:

a) ustalenie nr 1 przyjąć do wiadomości,
b) ustalenie nr 2 przyjąć do wiadomości,

2) wnioski pokontrolne:

a) wniosek nr 1 przyjąć do wiadomości,
b) wniosek nr 2 przyjąć do wiadomości.

5. kontrola działalności Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej w 2017 roku:

1) ustalenia pokontrolne:

a) ustalenie nr 1 przyjąć do wiadomości,
b) ustalenie nr 2 przyjąć do wiadomości,
c) ustalenie nr 3 przyjąć do wiadomości,
d) ustalenie nr 4 przyjąć do wiadomości,
e) ustalenie nr 5 przyjąć do wiadomości,
f) ustalenie nr 6 przyjąć do wiadomości,
g) ustalenie nr 7 przyjąć do wiadomości,
h) ustalenie nr 8 przyjąć do wiadomości,


2) wnioski pokontrolne:

a) wniosek nr 1 przyjąć do wiadomości,
b) wniosek nr 2 przyjąć do wiadomości,
c) wniosek nr 3 przyjąć do wiadomości.


6. kontrola działalności Krajowej Rady w 2017 r. w tym realizacji uchwał XVI Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB, Krajowej Rady, Prezydium KR, przestrzegania Statutu i regulaminów:


1) ustalenia pokontrolne:

a) ustalenie nr 1 przyjąć do wiadomości,
b) ustalenie nr 2 przyjąć do wiadomości,
c) ustalenie nr 3 przyjąć do wiadomości,
d) ustalenie nr 4 przyjąć do wiadomości,
e) ustalenie nr 5 przyjąć do wiadomości,
f) ustalenie nr 6 przyjąć do wiadomości,
g) ustalenie nr 7 przyjąć do wiadomości,
h) ustalenie nr 8 przyjąć do wiadomości,
i) ustalenie nr 9 przyjąć do wiadomości,
j) ustalenie nr 10 przyjąć do wiadomości,
k) ustalenie nr 11 nie przyjmować do realizacji,,
l) ustalenie nr 12 przyjąć do wiadomości,
m) ustalenie nr 13 przyjąć do wiadomości,
n) ustalenie nr 14 przyjąć do wiadomości i realizacji,
o) ustalenie nr 15 nie przyjmować do realizacji,
p) ustalenie nr 16 przyjąć do wiadomości,

2) zalecenia pokontrolne:

a) zalecenie nr 1 – w trakcie realizacji,
b) zalecenie nr 2 nie przyjmować do realizacji,
c) zalecenie nr 3 przyjąć do wiadomości,
d) zalecenie nr 4 nie przyjmować do realizacji,

3) wnioski pokontrolne:

a) wniosek nr 1 przyjąć do wiadomości,
b) wniosek nr 2 przyjąć do wiadomości i realizacji,
c) wniosek nr 3 przyjąć do wiadomości i realizacji,
d) wniosek nr 4 przyjąć do wiadomości i realizacji.

7. kontrola w zakresie finansów oraz realizacji budżetu w 2017 roku:

1) ustalenia pokontrolne:

a) ustalenie nr 1 przyjąć do wiadomości,
b) ustalenie nr 2 przyjąć do wiadomości,
c) ustalenie nr 3 przyjąć do wiadomości,
d) ustalenie nr 4 przyjąć do wiadomości,
e) ustalenie nr 5 przyjąć do wiadomości,
f) ustalenie nr 6 przyjąć do wiadomości,
g) ustalenie nr 7 przyjąć do wiadomości,
h) ustalenie nr 8 przyjąć do wiadomości,
i) ustalenie nr 9 przyjąć do wiadomości,
j) ustalenie nr 10 przyjąć do wiadomości i realizacji,
k) ustalenie nr 11 przyjąć do wiadomości i realizacji,
l) ustalenie nr 12 przyjąć do wiadomości,

2) zalecenia pokontrolne:

a) zalecenie nr 1 przyjąć do wiadomości i realizacji,
b) zalecenie nr 2 przyjąć do wiadomości i rozpatrzenia,

3) wnioski pokontrolne:

a) wniosek nr 1 przyjąć do wiadomości,
b) wniosek nr 2 przyjąć do wiadomości,
c) wniosek nr 3 przyjąć do wiadomości,
d) wniosek nr 4 nie przyjmować do realizacji.§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa