Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Uchwały Krajowej Rady PIIB 2018r. > Uchwała nr 4/R/18 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zwiększenia liczby oraz nadania Medali Honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Uchwały

Uchwały I Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały III Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały V Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały VI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IX Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały X Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały XV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIX Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2002r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2003r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2004r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2005r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2006r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2007r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2008r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2009r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2010r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2011r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2012r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2013r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2014r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2015r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2016r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2017r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2018r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2019r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2020r.
Uchwała nr 4/R/18 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zwiększenia liczby oraz nadania Medali Honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. PDF Drukuj Email
piątek, 27 kwietnia 2018

Uchwała nr 4/R/18
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 25 kwietnia 2018 r.
w sprawie zwiększenia liczby oraz nadania Medali Honorowych
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Na podstawie § 6 ust. 1 Statutu samorządu zawodowego inżynierów budownictwa stanowiącego załącznik do uchwały nr 1 z dnia 27 września 2002 r. I Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie uchwalenia statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zmienionej uchwałą nr 3/03 z dnia 14 czerwca 2003 r., uchwałą nr 25/04 z dnia 19 czerwca 2004 r., uchwałą nr 31/06 z dnia 24 czerwca 2006 r., uchwałą nr 15/08 z dnia 20 czerwca 2008 r., uchwałą nr 19/13 z dnia 29 czerwca 2013 r. i uchwałą nr 23/14 z dnia 27 czerwca 2014 r. oraz uchwałą nr 8/15 z dnia 20 sierpnia 2015 r. w związku z § 2 oraz § 4 ust. 1 pkt 2 regulaminu nadawania Medalu Honorowego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa stanowiącego załącznik do uchwały nr 24/14 XIII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia „Medalu Honorowego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa” uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia zwiększyć liczbę Medali Honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa  nadanych w  2018 roku do pięciu.

 

§ 2.

 

1. Na wniosek okręgowej rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa nadaje Medal Honorowy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Stefanowi Czarnieckiemu.
2. Na wniosek okręgowej rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa nadaje Medal Honorowy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Ryszardowi Dobrowolskiemu.
3. Na wniosek okręgowej rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa nadaje Medal Honorowy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Andrzejowi Rochowi Dobruckiemu.
4. Na wniosek okręgowej rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa nadaje Medal Honorowy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Leonardowi Szczygielskiemu.
5. Na wniosek okręgowej rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa nadaje Medal Honorowy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Tadeuszowi Wnukowi.

 

§ 3.

 

1. Wymienione w § 2 osoby swoją działalnością zawodową i społeczną przyczyniły się do rozwoju budownictwa i samorządności w naszym kraju oraz do wzrostu znaczenia w świadomości społecznej zarówno samej Izby jako organizacji samorządowej, jak i zawodu inżyniera budownictwa jako zawodu zaufania publicznego.
2. Stefan Czarniecki, poza wieloletnią bogatą karierą zawodową w branży budowlanej, od lat społecznie działa w organizacjach zawodowych, m.in. w Polskim Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Na pierwszym zjeździe założycielskim w 2002 r. powierzono mu funkcję przewodniczącego rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, którą pełnił przez dwie kolejne kadencje. Dzięki jego osobistemu zaangażowaniu uruchomiono i rozwinięto działalność szkoleniową oraz stworzono dogodne warunki umożliwiające podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków Śląskiej OIIB. Od chwili powstania PIIB jest delegatem na wszystkie zjazdy krajowe, a także członkiem Krajowej Rady nieprzerwanie od czterech kadencji. Obecnie, od 2010 r., pełni funkcję Wiceprezesa Krajowej Rady PIIB. Szczególnie aktywnie angażuje się we współpracę z izbami i związkami inżynierów budownictwa krajów Grupy Wyszehradzkiej V4, działając na rzecz stworzenia procedur umożliwiających wzajemne uznawanie kwalifikacji zawodowych w tych państwach.
3. Ryszard Dobrowolski od wielu lat umiejętnie łączy pracę zawodową w budownictwie z aktywnością społeczną, działając m.in. w Polskim Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. W okresie tworzenia samorządu zawodowego inżynierów budownictwa kierował pracami Zespołu Organizacyjnego Izby Inżynierów Budownictwa w województwie podlaskim, a po powstaniu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pełnił funkcję przewodniczącego okręgowej rady w I i II kadencji oraz wiceprzewodniczącego w III kadencji. Od lat aktywnie wspiera prace Rady Programowej Biuletynu Podlaskiej OIIB, pełniąc funkcję jej przewodniczącego. Od momentu powstania PIIB działa także aktywnie w organach krajowych samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Był delegatem na krajowe zjazdy w II, III i IV kadencji oraz członkiem Krajowej Rady nieprzerwanie od czterech kadencji, pełniąc w latach 2010-2014 funkcję sekretarza.
4. Andrzej Roch Dobrucki poza bogatą karierą zawodową w budownictwie, pracował także w administracji państwowej, pełniąc w latach 1994-1998 funkcję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w randze podsekretarza stanu. Poza pracą zawodową zajmuje się także działalnością społeczną. Pracował m.in. w Komitecie Budownictwa funkcjonującym przy Krajowej Izbie Gospodarczej, gdzie w latach 2001-2005 pełnił funkcję wiceprezesa.
Jest także przewodniczącym Rady Programowej miesięcznika „Materiały Budowlane”, jednego z najstarszych w Polsce czasopism fachowych, skierowanych do wszystkich grup zawodowych związanych z budownictwem. Od momentu powstania samorządu zawodowego inżynierów budownictwa czynnie działa w jego strukturach okręgowych i przede wszystkim krajowych. Był delegatem na okręgowe zjazdy Mazowieckiej OIIB i krajowe zjazdy PIIB w I, II, III i IV kadencji. W takcie II kadencji, w latach 2006-2010, pełnił funkcję Wiceprezesa Krajowej Rady PIIB, kierując jednocześnie pracami Komisji Prawno-Regulaminowej.
W 2010 r. został przez IX Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wybrany Prezesem Krajowej Rady, którą to funkcję, po reelekcji w 2014 r., pełni do chwili obecnej. Aktywnie działa na rzecz środowiska inżynierów budownictwa, szczególną uwagę poświęcając sprawom związanym z opiniowaniem i przygotowywaniem zmian aktów prawnych dotyczących budownictwa i funkcjonowania samorządów zawodowych w naszym kraju, promocji zawodu inżyniera budownictwa i etyce zawodowej.  
5. Leonard Szczygielski pracę zawodową w wykonawstwie i projektowaniu inwestycyjnym, nauce, planowaniu przestrzennym i administracji państwowej od lat efektywnie łączy z działalnością społeczną, szczególnie w Naczelnej Organizacji Technicznej NOT oraz Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych, którego był prezesem w latach 2001-2009. Na szczególne podkreślenie zasługuje praca, jaką wykonał pełniąc funkcję sekretarza I i II Komitetu Organizacyjnego Izby Inżynierów Budownictwa. Umożliwiło to przygotowanie struktury prawno-organizacyjnej Izby oraz doprowadziło do zwołania I Krajowego Zjazdu, który wyłonił krajowe władze samorządu oraz przyjął podstawowe dokumenty regulujące jego pracę. Od momentu powstania PIIB czynnie działa w jej strukturach okręgowych i krajowych. W latach 2002-2010 był przewodniczącym komisji rewizyjnej Mazowieckiej OIIB, a od 2010 r. pełni funkcję sekretarza okręgowej rady. Był delegatem na wszystkie krajowe zjazdy PIIB, a w latach 2010-2014 – członkiem Krajowej Komisji Rewizyjnej, od 2012 r. pełniącym funkcję sekretarza komisji.
6. Tadeusz Wnuk od lat skutecznie łączy pracę w administracji państwowej i samorządowej z działalnością w organizacjach pozarządowych. Był m.in. założycielem Fundacji – Otwarty Zagłębiowski Fundusz Stypendialny, która w latach 2003-2007 zorganizowała 6 edycji programu stypendialnego dla 130 studentów. Od 2007 r. pełni funkcję Prezydenta Śląskiej Izby Budownictwa w Katowicach, zrzeszającej około stu organizacji gospodarczych, głównie z terenu południowej Polski. Był inicjatorem powstania Forum Budownictwa Śląskiego – platformy współdziałania samorządów gospodarczych i zawodowych z regionu śląskiego w obszarze inwestycji, budownictwa, ekologii i zarządzania nieruchomościami. Jednym ze wspólnych przedsięwzięć tego forum jest coroczna organizacja konferencji pn. „Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości”, odbywającej się w ramach Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, poruszającej problematykę rozwoju gospodarki z udziałem sektora MŚP, budownictwa zrównoważonego i pasywnego, ekologii oraz rewitalizacji przemysłowej. Inną cenną inicjatywą Forum Budownictwa Śląskiego jest organizacja konkursu „Śląskie Budowanie”, którego głównym celem jest popularyzacja wysokiej atrakcyjności inwestycyjnej i gospodarczej województwa śląskiego oraz promocja podmiotów gospodarczych, samorządów terytorialnych i osób działających na tym terenie.

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa