Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Uchwały Krajowej Rady PIIB 2017r. > Uchwała nr 18/R/17 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 6 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie wobec OIIB zobowiązań finansowych na remont i modernizację przyszłej siedziby PIIB w Warszawie w formie pożyczek

 

Uchwały

Uchwały I Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały III Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały V Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały VI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IX Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały X Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały XV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIX Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2002r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2003r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2004r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2005r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2006r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2007r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2008r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2009r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2010r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2011r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2012r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2013r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2014r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2015r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2016r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2017r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2018r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2019r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2020r.
Uchwała nr 18/R/17 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 6 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie wobec OIIB zobowiązań finansowych na remont i modernizację przyszłej siedziby PIIB w Warszawie w formie pożyczek PDF Drukuj Email
poniedziałek, 11 września 2017

Uchwała nr 18/R/17
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 6 września 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie wobec OIIB zobowiązań finansowych na remont i modernizację przyszłej siedziby PIIB w Warszawie w formie pożyczek pieniężnych oraz na zabezpieczenie pożyczkodawców wekslami in blanco.

W związku z uchwałami Krajowych Zjazdów PIIB: XI Krajowego Zjazdu PIIB nr 15/12 z dnia 6 lipca 2012 r., XII Krajowego Zjazdu PIIB nr 31/13 z dnia 29 czerwca 2013 r., XIII Krajowego Zjazdu PIIB nr 33/14 z dnia 28 czerwca 2014 r., XV Krajowego Zjazdu PIIB Nr 17/16 z dnia 24 czerwca 2016 r, Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na podstawie art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 z późn. zm.) uchwala co następuje:§ 1.

 

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wyraża zgodę na zawarcie umów pożyczki pomiędzy Polską Izbą Inżynierów Budownictwa w Warszawie (jako pożyczkobiorcą) a Okręgowymi Izbami Inżynierów Budownictwa (jako pożyczkodawcami). Zwrot pożyczki obejmować będzie pożyczone kwoty oraz odsetki z tytułu utraconych korzyści w okresie dysponowania przez pożyczkobiorcę pożyczoną kwotą wg oprocentowania WIBID 6M.


§ 2.Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wyraża zgodę na udzielenie zabezpieczeń pożyczkodawcom, w formie weksla  in blanco, wynikających z umów pożyczek, o których mowa w § 1.

 

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa