Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Uchwały Krajowej Rady PIIB 2017r. > Uchwała nr 17/R/17 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 6 września 2017 r. w sprawie nadania odznak honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Uchwały

Uchwały I Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały III Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały V Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały VI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IX Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały X Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały XV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIX Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2002r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2003r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2004r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2005r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2006r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2007r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2008r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2009r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2010r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2011r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2012r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2013r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2014r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2015r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2016r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2017r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2018r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2019r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2020r.
Uchwała nr 17/R/17 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 6 września 2017 r. w sprawie nadania odznak honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. PDF Drukuj Email
poniedziałek, 11 września 2017

Uchwała nr 17/R/17
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 6 września 2017 r.
w sprawie nadania odznak honorowych
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Na podstawie § 6 ust. 1 Statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz § 4 Regulaminu nadawania Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa stanowiącego załącznik do uchwały Nr 22/11 X Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

1) Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Kujawsko-Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Złotą:
- inż. Krzysztofowi Dudkowi – nr członkowski KUP/BM/0433/01
- inż. Czesławowi Szczesikowi – nr członkowski KUP/BD/2443/01
- mgr inż. Andrzejowi Filipczakowi – nr członkowski KUP/IE/0493/01
- mgr inż. Barbarze Targańskiej – nr członkowski KUP/IS/2571/01

Srebrną:
- mgr inż. Aleksandrze Pieniaszek – nr członkowski KUP/IS/0022/07
- mgr inż. Krzysztofowi Kołosowskiemu – nr członkowski KUP/BO/1086/01
- mgr inż. Markowi Iwińskiemu – nr członkowski KUP/BO/0744/01

2) Na wniosek Okręgowej Rady Kujawsko-Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Srebrną:

- mgr inż. Włodzimierzowi Palickiemu – nr członkowski KUP/BD/1869/01
- inż. Waldemarowi    Paradzińskiemu – nr członkowski KUP/IS/0176/10
- mgr inż. Mieczysławowi Grabowskiemu – nr członkowski KUP/BO/0626/01

3) Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Złotą:
- mgr inż. Andrzejowi Bzowskiemu – nr członkowski POM/BO/0531/01
- mgr inż. Krzysztofowi Goldfarthowi – nr członkowski POM/IS/1271/01
- inż. Janowi Jabłonce – nr członkowski POM/IE/1580/01
- mgr inż. Marii Jankowskiej – nr członkowski POM/BO/0435/04
- mgr inż. Włodzimierzowi    Matusiakowi – nr członkowski POM/IS/0600/03
- inż. Henrykowi Młynarczykowi – nr członkowski POM/IS/3247/02
- mgr inż. Józefowi Piotrowiczowi     - nr członkowski POM/BD/3844/01
- mgr inż. Nestorowi Rojkowi – nr członkowski POM/BD/4138/01
- mgr inż. Zbigniewowi Sondejowi – nr członkowski POM/BO/4496/01
- prof. dr hab. inż. Ziemowitowi Suligowskiemu     - nr członkowski POM/IS/4667/02

Srebrną:

- mgr inż. Zbigniewowi Dece – nr członkowski POM/IS/0007/10
- mgr inż. Romualdowi Nietupskiemu – nr członkowski POM/BD/0050/06
- inż. Irenie Tyszce – nr członkowski POM/BO/5054/01
- dr inż. Stanisławowi Witkowskiemu – nr członkowski POM/IE/0369/07
- mgr inż. Jackowi Wojewódzkiemu – nr członkowski POM/BO/5363/01
- mgr inż. Henrykowi Żmudzie-Trzebiatowskiemu – nr członkowski POM/BO/5699/01
- dr hab. inż. Krzysztofowi Żółtowskiemu – nr członkowski POM/BM/5710/01

4) Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Łódzkiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Złotą:
- mgr inż. Tadeuszowi Gruszczyńskiemu – nr członkowski ŁOD/BO/0607/02
- dr inż. Wiesławowi     Kalińskiemu – nr członkowski ŁOD/BO/2967/03
- dr inż. Ryszardowi    Mesowi – nr członkowski ŁOD/BO/7007/05
- mgr inż. Cezaremu Wójcikowi – nr członkowski ŁOD/BO/2995/03
- inż. Zygmuntowi Adamskiemu – nr członkowski ŁOD/BO/6860/05
- mgr inż. Bogusławie Gutowskiej     - nr  członkowski ŁOD/IS/2297/02
- mgr inż. Andrzejowi Szymczewskiemu – nr członkowski ŁOD/BO/5546/03

Srebrną:
- mgr inż. Wojciechowi Ulańskiemu – nr członkowski ŁOD/BO/0334/02
- inż. Krzysztofowi Dybale – nr członkowski ŁOD/IS/2925/03
- dr inż. Bronisławowi Hillebrandowi – nr członkowski ŁOD/IS/8620/09
- mgr inż. Wiktorowi Jakubowskiemu – nr członkowski ŁOD/BO/8984/10
- mgr inż. Romanowi Kałuży – nr członkowski ŁOD/BO/2571/02
- mgr inż. Ewie Potańskiej – nr członkowski ŁOD/IE/2120/02
- mgr inż. Grzegorzowi Rudzkiemu – nr członkowski ŁOD/BO/3369/03
- mgr inż. Karolowi Starczewskiemu – nr członkowski ŁOD/BO/2169/02
- Pani    Małgorzacie Suchanowskiej – nr członkowski ŁOD/BO/0880/02

5) Na wniosek Okręgowej Rady Łódzkiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Srebrną:
- mgr inż. Jackowi Fidali – nr członkowski ŁOD/IE/1455/02
- Panu     Janowi Wysockiemu – nr członkowski ŁOD/BO/1654/02

6) Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Małopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Złotą:
- mgr inż. Romanowi Chmielowi – nr członkowski MAP/BD/6533/02
- mgr inż. Marianowi Jamborskiemu – nr członkowski MAP/BK/0408/05
- mgr inż. Andrzejowi Ciasnosze – nr członkowski MAP/BO/6652/02
- mgr inż. Wacławowi Marcjanowi – nr członkowski MAP/IE/4979/01
- inż. Zbigniewowi Franczakowi – nr członkowski MAP/WM/4278/01
- mgr inż. Marcinowi Cierpichowi     - nr członkowski MAP/BO/6878/02
- mgr inż. Małgorzacie Dumie-Michalik – nr członkowski MAP/IS/6220/02
- mgr inż. Renacie Łabędź     - nr członkowski MAP/IS/0825/01
- mgr inż. Krzysztofowi Moskalowi – nr członkowski MAP/IS/2272/01
- mgr inż. Wojciechowi Struzikowi – nr członkowski MAP/BO/0842/01
- mgr inż. Joannie Wingralek – nr członkowski MAP/BD/4133/01
- mgr inż. Andrzejowi Gołaszewskiemu – nr członkowski MAP/BO/2941/01

Srebrną:
- mgr inż. Stanisławowi Butrymowiczowi     - nr członkowski MAP/BO/0085/01
- inż. Zygmuntowi Salwińskiemu – nr członkowski MAP/IE/4997/01
- inż. Ryszardowi Januszkowi – nr członkowski MAP/BO/0028/08
- inż. Marianowi Januszowi – nr członkowski MAP/IS/1775/01
- mgr inż. Agnieszce Bronowskiej     - nr członkowski MAP/BO/0574/09
- Panu Andrzejowi Morońskiemu – nr członkowski MAP/BO/0410/03§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa