Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Uchwały Krajowej Rady PIIB 2017r. > Uchwała nr 9/R/17 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie wniosków i ustaleń z kontroli przeprowadzonych przez Krajową Komisję Rewizyjną.

 

Uchwały

Uchwały I Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały III Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały V Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały VI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały VIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały IX Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały X Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały II Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
Uchwały XV Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVI Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XVIII Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały XIX Krajowego Zjazdu PIIB
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2002r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2003r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2004r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2005r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2006r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2007r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2008r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2009r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2010r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2011r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2012r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2013r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2014r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2015r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2016r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2017r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2018r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2019r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2020r.
Uchwała nr 9/R/17 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie wniosków i ustaleń z kontroli przeprowadzonych przez Krajową Komisję Rewizyjną. PDF Drukuj Email
piątek, 26 maja 2017

załącznik do uchwały

 

Uchwała nr 9/R/17
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 24 maja 2017 r.
w sprawie wniosków i ustaleń z kontroli przeprowadzonych
przez Krajową Komisję Rewizyjną.

Na podstawie § 3 pkt 27 regulaminu Krajowej Rady PIIB w związku z §9 pkt 1) i 2) Regulaminu Krajowej Komisji Rewizyjnej Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia, co następuje:

§ 1.

1. 4 ustalenia i 4 wnioski pokontrolne zawarte w protokole z kontroli przeprowadzonej przez Krajową Komisję Rewizyjną w zakresie prawidłowości zarządzania majątkiem w 2016 r.:
Ustalenie nr 1      –     przyjąć do wiadomości
Ustalenie nr 2      –     przyjąć do wiadomości
Ustalenie nr 3      –     przyjąć do wiadomości
Ustalenie nr 4      –     przyjąć do wiadomości
Wniosek nr 1       –     przyjąć do wiadomości
Wniosek nr 2       –     przyjąć do wiadomości
Wniosek nr 3       –     przyjąć do wiadomości
Wniosek nr 4       –     przyjąć do wiadomości

2. 8 ustaleń i 5 wniosków pokontrolnych zawartych w protokole z kontroli przeprowadzonej przez Krajową Komisję Rewizyjną w zakresie działalności biura Krajowej Rady w 2016 r.:

Ustalenie nr 1      –     przyjąć do wiadomości
Ustalenie nr 2      –     przyjąć do wiadomości
Ustalenie nr 3      –     przyjąć do wiadomości i realizacji
Ustalenie nr 4      –     przyjąć do wiadomości
Ustalenie nr 5      –     przyjąć do wiadomości
Ustalenie nr 6      –     przyjąć do wiadomości
Ustalenie nr 7      –     przyjąć do wiadomości i realizacji
Ustalenie nr 8   –    przyjąć do wiadomości. Dotychczasowy wybór biegłego rewidenta nie naruszał zasad  przyjętych w Izbie w sprawie jego wyboru.
Wniosek nr 1       –     przyjąć do wiadomości
Wniosek nr 2       –     przyjąć do wiadomości
Wniosek nr 3       –     przyjąć do wiadomości  
Wniosek nr 4       –     przyjąć do wiadomości
Wniosek nr 5       –     przyjąć do wiadomości

3. 2 ustalenia i 2 wnioski pokontrolne zawarte w protokole z kontroli przeprowadzonej przez Krajową Komisję Rewizyjną w zakresie działalności Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w 2016 r.:

Ustalenie nr 1      –     przyjąć do wiadomości
Ustalenie nr 2      –     przyjąć do wiadomości
Wniosek nr 1       –     przyjąć do wiadomości
Wniosek nr 2       –     przyjąć do wiadomości

4. 2 ustalenia i 2 wnioski pokontrolne zawarte w protokole z kontroli przeprowadzonej przez Krajową Komisję Rewizyjną w zakresie działalności Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w 2016 r.:

Ustalenie nr 1      –     przyjąć do wiadomości
Ustalenie nr 2      –     przyjąć do wiadomości
Wniosek nr 1       –     przyjąć do wiadomości
Wniosek nr 2       –     przyjąć do wiadomości

5. 7 ustaleń i 2 wnioski pokontrolne zawarte w protokole z kontroli przeprowadzonej przez Krajową Komisję Rewizyjną w zakresie działalności Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej w 2016 r.:

Ustalenie nr 1      –     przyjąć do wiadomości
Ustalenie nr 2      –     przyjąć do wiadomości
Ustalenie nr 3      –     przyjąć do wiadomości
Ustalenie nr 4      –     przyjąć do wiadomości
Ustalenie nr 5      –     przyjąć do wiadomości
Ustalenie nr 6      –     przyjąć do wiadomości
Ustalenie nr 7      –     przyjąć do wiadomości
Wniosek nr 1       –     przyjąć do wiadomości
Wniosek nr 2       –     przyjąć do wiadomości

6. 16 ustaleń i 4 wnioski pokontrolne zawarte w protokole z kontroli przeprowadzonej przez Krajową Komisję Rewizyjną  w zakresie działalności Krajowej Rady w 2016 r., w tym realizacji uchwał XV Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB, Krajowej Rady, Prezydium KR, przestrzegania Statutu i regulaminów:

Ustalenie nr 1      –     przyjąć do wiadomości
Ustalenie nr 2      –     przyjąć do wiadomości
Ustalenie nr 3      –     przyjąć do wiadomości
Ustalenie nr 4      –     przyjąć do wiadomości
Ustalenie nr 5      –     przyjąć do wiadomości
Ustalenie nr 6      –     przyjąć do wiadomości
Ustalenie nr 7      –     przyjąć do wiadomości
Ustalenie nr 8      –     przyjąć do wiadomości i realizacji
Ustalenie nr 9      –     przyjąć do wiadomości
Ustalenie nr 10    –     przyjąć do wiadomości
Ustalenie nr 11    –     przyjąć do wiadomości
Ustalenie nr 12    –     przyjąć do wiadomości
Ustalenie nr 13    –     przyjąć do wiadomości
Ustalenie nr 14    –     przyjąć do wiadomości
Ustalenie nr 15    –     przyjąć do wiadomości
Ustalenie nr 16    –     przyjąć do wiadomości i realizacji
Wniosek nr 1       –    przyjąć do wiadomości
Wniosek nr 2       –    przyjąć do wiadomości i realizacji
Wniosek nr 3       –    przyjąć do wiadomości i realizacji
Wniosek nr 4       –    przyjąć do wiadomości i realizacji

7. 12 ustaleń, 1 zalecenie i 4 wnioski pokontrolne zawarte w protokole z kontroli przeprowadzonej przez Krajową Komisję Rewizyjną w zakresie finansów oraz realizacji budżetu w 2016 r.:

Ustalenie nr 1      –    przyjąć do wiadomości
Ustalenie nr 2      –    przyjąć do wiadomości
Ustalenie nr 3      –    przyjąć do wiadomości
Ustalenie nr 4      –    przyjąć do wiadomości
Ustalenie nr 5      –    przyjąć do wiadomości
Ustalenie nr 6      –    przyjąć do wiadomości
Ustalenie nr 7      –    przyjąć do wiadomości
Ustalenie nr 8      –    przyjąć do wiadomości
Ustalenie nr 9      –    przyjąć do wiadomości
Ustalenie nr 10    –    przyjąć do wiadomości
Ustalenie nr 11    –    przyjąć do wiadomości
Ustalenie nr 12    –    zalecenie z kontroli za 2015 rok (pkt 11.2) jest realizowane.


W 2016 roku firma Entim, zarządzająca programem Budinfo,  zmodyfikowała i umożliwiła wykonanie raportu wiekowania  widniejących sald na rozrachunkach z członkami PIIB. W roku 2017 podjęto kolejne działania, m.in. dotyczące możliwości zaliczenia przedawnionych zobowiązań wobec członków, do przychodów PIIB.


Zalecenie nr 1     –    przyjąć do wiadomości
Wniosek nr 1       –    przyjąć do wiadomości
Wniosek nr 2       –    przyjąć do wiadomości
Wniosek nr 3       –    przyjąć do wiadomości
Wniosek nr 4       –    przyjąć do wiadomości i realizacji w ramach możliwości finansowych Krajowej Rady

8. 6 ustaleń i 2 wnioski pokontrolne zawarte w protokole z kontroli przeprowadzonej przez Krajową Komisję Rewizyjną w zakresie wyboru, zakupu i przeprowadzenia remontu budynku przeznaczonego na siedzibę PIIB w Warszawie przy ul. Kujawskiej 1:

Ustalenie nr 1     –    przyjąć do wiadomości
Ustalenie nr 2     –    przyjąć do wiadomości
Ustalenie nr 3     –    przyjąć do wiadomości
Ustalenie nr 4     –    odrzucić
Ustalenie nr 5     –    przyjąć do wiadomości
Ustalenie nr 6     –    przyjąć do wiadomości
Wniosek nr 1      –    przyjąć do wiadomości
Wniosek nr 2      –    przyjąć do wiadomości

§ 2.


Załącznik do niniejszej uchwały stanowią ustalenia pokontrolne i wnioski Krajowej Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli w zakresie: prawidłowości zarządzania majątkiem w 2016 r.; działalności Krajowego Biura PIIB w 2016 r.; działalności Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w 2016 r.; działalności Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w 2016 r.; działalności Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej w 2016 r.; działalności Krajowej Rady w 2016 r., w tym realizacji uchwał XV Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB, Krajowej Rady, Prezydium KR, przestrzegania Statutu i regulaminów; finansów oraz realizacji budżetu w 2016 r.; wyboru, zakupu i przeprowadzenia remontu budynku przeznaczonego na siedzibę PIIB w Warszawie przy ul. Kujawskiej 1.


§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Poprawiony: piątek, 26 maja 2017
 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa